Zoeken

KLUDI

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat de belangen van mens, milieu en economie zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Wij zien dit als een continu proces met als doel maatschappelijk verantwoord te handelen, onze milieuprestaties te verbeteren en duurzaam te groeien

#stayfluid

Duurzame verpakkingen concept

Merkbare verandering
Simpel, Duurzaam en Plastic-vrij

De verandering kan niet over het hoofd worden gezien. De standaardverpakking is een nieuw duurzaam verpakkingsconcept geworden voor alle drie de series in het assortiment. Dit kan niet alleen worden gezien en gevoeld, maar is ook gecertificeerd.

FSC-gecertificeerd
golfkarton

Het karton van de nieuwe verpakking is gemaakt van FSC Mix gecertificeerd golfkarton, dat bekend staat om zijn stabiliteit. Ten minste 85% van het karton is gemaakt van gerecycleerd oud papier. Voor de productie is slechts een kleine hoeveelheid energie nodig.

Geen plastic zakjes meer

In overeenstemming met onze claim van plasticvrije verpakking, vertrouwen wij op biologische zakjes. Wat eruitziet als plastic is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en is dus biologisch afbreekbaar. Dit alternatief is gemaakt van zetmeel, dat wordt verkregen uit residuen van de voedselproductie - b.v. aardappelschillen.

Natuurlijk
lijm

Wij gebruiken lijm op basis van maïs, tarwe of aardappelzetmeel of combinaties daarvan voor onze verpakkingen. Zetmeellijm heeft een lagere viscositeit, maar kan met moderne lijmeenheden toch gelijkmatig over de hele werkbreedte van de golfkartonmachine worden aangebracht. Slechts een beetje lijm is dus voldoende.

Op waterbasis
Drukinkt

Om het recycleren te vergemakkelijken en dus nog milieuvriendelijker te maken, gebruiken wij geen UV-lakken die schadelijk zijn voor het milieu, maar in plaats daarvan gereduceerde, éénkleurige drukinkt op waterbasis.

Stabiele inzetstukken
voor veilig transport

Om ervoor te zorgen dat tijdens het vervoer alles veilig op zijn plaats blijft, is elk van onze producten voorzien van een speciaal inlegsysteem. Een inzetstuk van golfkarton zorgt voor een stabiele houvast en optimale transportbescherming.

Gecertificeerd
partners

Als het om duurzaamheid gaat, werken wij met gecertificeerde partners en gecertificeerde materialen. In de toekomst moeten al onze leveranciers/dienstverleners ons milieuvriendelijke verpakkingsconcept ondersteunen ➞ dat is waar wij in investeren.

Duurzaamheid - onze principes

Ons milieubeleid
Doelen en activiteiten

Elk jaar evalueren wij onze doelstellingen op het gebied van milieu- en klimaatbescherming en het efficiënt gebruik van grondstoffen. Ons omvangrijke managementsysteem, dat onder het waakzame oog van onze milieu-inspecteur wordt uitgevoerd, vormt hiervoor de strategische en organisatorische basis. In overeenstemming met onze definitie van duurzaamheid, streeft iedereen in alle afdelingen van KLUDI ernaar om deze doelen te bereiken. 

Verminderen,
hergebruiken en recyclen

Wij zijn toegewijd aan het ecologische principe dat wij milieuverontreiniging zoveel mogelijk willen vermijden en tot een minimum willen beperken waar dit technisch onvermijdelijk is. Het hergebruik en de recycling van grondstoffen maken evenzeer deel uit van onze standaardprocedure als het grondstof- en energiebesparende gebruik van materialen bij onze productie van kranen.

Veiligheid
is onze prioriteit

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze werknemers en de omwonenden van onze productievestigingen serieus. In onze fabrieken gelden daarom al lang strenge veiligheidsnormen - vooral in milieugevoelige afdelingen zoals onze Galvanik. De naleving van deze normen wordt regelmatig gecontroleerd door interne specialisten en externe deskundigen.

Duurzaamheid - onderdeel van onze kwaliteitsbelofte

Duurzame mengkranen

De levensduur van een product heeft een grote invloed op de milieubalans ervan. Daarom concentreren wij ons op uitstekende kwaliteit in termen van materialen, vormgeving, functionaliteit en betrouwbaarheid van onze mengkranen, want dat garandeert een lange levensduur. Om dit te bereiken, experimenteren wij ook met nieuwe materialen, zoals een aluminiumlegering die uiterst robuust en 100% recycleerbaar is.

MADE IN GERMANY
Behoud van grondstoffen

„Water in Perfection” betekent voor ons ook een verantwoord gebruik van de kostbare grondstof water. Wij stellen hiervoor speciale technologieën ter beschikking. Bijvoorbeeld de Eco s-pointer perlator, die zorgt voor een verminderde doorstroomhoeveelheid van 6 l/min zonder verlies van comfort. Of de sensor technologie van onze elektronische mengkranen, die alleen water laat stromen wanneer het echt nodig is.

Energie besparen

Een duurzaam gebruik van water is trouwens niet alleen merkbaar op de waterrekening. Want minder doorstroming betekent meestal ook dat er minder warm water en dus minder energie nodig is om het te verwarmen. Onze thermostaten, onzesensorarmaturenof de KLUDI EcoPlus functie leveren een extra bijdrage aan meer energie-efficiëntie.

Kwaliteitsborging & milieubescherming

Gecertificeerd kwaliteitsmanagement
in alle KLUDI productielocaties

De DIN ISO 9001:2015-norm heeft tot doel de tevredenheid van de klant en de conformiteit van de producten te garanderen. Een efficiënt kwaliteitsbeheer is dan ook noodzakelijk om dit te garanderen. Alleen op die manier kunnen wij ons flexibel voorbereiden op veranderingen van markt- en klanteneisen. Ook een efficiënte kwaliteitsborging levert daartoe een belangrijke bijdrage.

DIN EN ISO 9001

REACH Verordening

In de REACH-verordening regelt de Europese Unie de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's die chemische stoffen kunnen inhouden. REACH staat voor "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen). De REACH-verordening is op 1 juni 2007 in werking getreden. In beginsel is REACH van toepassing op alle chemische stoffen, d.w.z. niet alleen die welke in industriële processen worden gebruikt, maar ook die welke in het dagelijks leven worden aangetroffen, bijvoorbeeld in schoonmaakmiddelen, verf/lakken en producten zoals kleding, meubilair en elektrische apparaten. De verordening heeft dan ook gevolgen voor de meeste bedrijven in de EU. Om aan de verordening te voldoen, moeten bedrijven de risico's van stoffen die bij de productie worden gebruikt, identificeren en beheren. Dit geldt met name voor alle producten die in de EU worden vervaardigd of verkocht. KLUDI moet ervoor zorgen dat stoffen veilig worden gebruikt en dat klanten worden geïnformeerd over SVHC-stoffen >1%. Aangezien KLUDI geen chemische stoffen of mengsels vervaardigt en deze derhalve niet in de EU invoert, vallen wij slechts als zogenaamde "Downstream User" onder REACH. Daartoe staan wij in nauw contact met onze leveranciers, bij wie wij regelmatig navraag doen en die ons informeren over SVHC-stoffen in hun productie. Zeer zorgwekkende stoffen, volgens de door ECHA gepubliceerde kandidatenlijst, zitten niet in onze producten - met de volgende uitzonderingen - in concentraties van meer dan 0,1 % per stof en per artikel. U vindt deze informatie ook op onze afleveringsbewijzen. "In overeenstemming met de REACH-verordening artikel 33 informeren wij u dat de producten van non-ferrometaal (zoals messing) of mogelijke componenten in onze non-ferrometaalproducten die wij aan uw bedrijf hebben geleverd, een stof bevatten die is opgenomen in de REACH-kandidatenlijst in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent:

Stof: Lood CAS-nr.: 7439-92-1                                                                                                              EINECS: 231-100-4                                                                                                          Aankoopdatum: 27 juni 2018.

SCIP-databank & SCIP-nummers

Sinds januari 2021 zijn bedrijven die voorwerpen op de EU-markt brengen die zogenaamde SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern) van de kandidatenlijst van REACH bevatten, verplicht informatie over deze voorwerpen in te dienen bij de elektronische databank van ECHA (SCIP-databank). Concreet gaat het om artikelen die in de EU worden vervaardigd, gedistribueerd of ingevoerd en die SVHC-stoffen bevatten met een concentratie van meer dan 0,1 massaprocent. De SCIP-databank is bedoeld om verwijderingsbedrijven te helpen gevaarlijke stoffen in voorwerpen op te sporen en deze op de juiste wijze te verwerken. In de Excel Lijst kunt u KLUDI producten met SVHC stoffen identificeren en het corresponderende SCIP nummer gebruiken.

Kwaliteit en duurzaamheid
- Gebruikte verpakkingen omzetten in nieuwe grondstoffen

Op het gebied van recycling van verpakkingen werkt KLUDI samen met een gecertificeerde partner. Transportverpakkingen en commerciële verkoopverpakkingen worden door onze partner op de juiste wijze ingezameld en tot nieuwe grondstoffen verwerkt.

Naar certificaat
Verkooppunt zoeken

Vind snel en eenvoudig een verkooppunt bij u in de omgeving!