Vyhledávání

FAQ
Časté dotazy

Máte dotaz? Odpověď můžete najít právě zde. Jinak je náš prodejní servis
samozřejmě také k dispozici!

Příslušenství

Pokud se pumpička delší dobu nepoužívá, mýdlo vyschlo a ztvrdlo. Vyčistěte pumpičku ponořením dávkovače mýdla do teplé vody a propláchněte.

Baterie

U tlakových baterií může být příčinou zanesený perlátor. V tom případě byste ho měli vyčistit nebo vyměnit. To platí i u umyvadlových a nízkotlakých baterií, kde může být zanesený omezovač průtoku.

Před montáží je potřeba si dávat pozor na to, zda jsou s-přípojky k vyrovnání různých rozměrů namontované bez napětí a zda jsou dodrženy dané montážní rozměry. Musí být použito originální těsnění. V případě, že je těsnění poškozeno, je nutné je vyměnit.

Aktivace čisticího režimu je popsaná v návodu na instalaci, který je přiložený k produktu.

Kartuše netěsní. Od problému pomůže výměna tohoto náhradního dílu. Mějte na paměti, že není možné vyměnit jednotlivá těsnění kartuše. Správné číslo výrobku potřebného náhradního dílu najdete na stránce náhradních dílů baterie.

Některé série umyvadlových baterií jsou vybaveny s-pointerem, což je perlátor, který umožňuje změnit úhel proudu až o 8 °. Může být nainstalován i dodatečně na jiné baterie s vnitřním závitem M24x1. S-pointer existuje také ve variantě pro úsporu vody s průtokem 8 l/min.

Těsnění výtoku baterie je zanesené nebo poškozené. Pro jednopákové baterie jsou k dispozici sady těsnění s odpovídajícími novými těsněními a armaturovým mazadlem. Dávejte pozor, aby těsnění nebylo namazané příliš.

V tomto případě je nutné vyměnit vytahovací spršku. Tuto opravu nemůže zákazník provést sám. Správné číslo náhradního dílu vytahovací spršky najdete na straně náhradních dílů baterie.

Během ohřívacího procesu kape z výtoku voda proto, aby nedošlo k přetlaku v ohřívači. Toto je přirozený fyzikální proces, který není důvodem pro výměnu baterie.

U baterií a sprch je krátkodobé kapání po použití fyzikálně podmíněno a neznamená závadu na produktu. Není to tedy důvod pro výměnu baterie a nevzniká nárok na reklamaci.

Těsnění nebo zdvihátko přepínání jsou buď zanesené nebo nedostatečně namazané. Obě je potřeba vyčistit a namazat silikonovým mazadlem. Popř. se musí přepínání kompletně vyměnit.

Koupě produktů KLUDI

Kde si můžete produkty KLUDI vyzkoušet zjistíte zde.

Naše produkty můžete zakoupit od našich obchodních partnerů a obchodníků. Kam to máte nejblíže, můžete zjistit ve vyhledávání obchodních partnerů.

Naše prospekty si můžete stáhnout přímo na našich webových stránkách nebo si je objednat přes online formulář.

Naše produkty můžete zakoupit od našich obchodních partnerů a obchodníků, u kterých získáte také informace o ceně. Kam to máte nejblíže, můžete zjistit ve vyhledávání obchodních partnerů.

Náhradní díly na naše produkty můžete zakoupit ještě deset let po doprodeji daného produktu.

SPRCHY, DRŽÁKY NA SPRCHY A SPRCHOVÉ SADY

Ne všechny koupelny jsou obloženy až ke stropu, proto je někdy nutné vyrovnat tloušťku obkladů. V koupelnách, které nejsou obloženy až ke stropu, se tak dá díky podložce vyrovnat tloušťka obkladů.

Hlavové a ruční sprchy KLUDI musí být pravidelně kontrolovány na zbytky vodního kamene. Tyto zbytky se tvoří hlavně na a v elastomerových tryskách. Díky použitým materiálům bránícím vzniku vápna lze jeho zbytky odstranit jednoduchým otřením houbou nebo hadříkem. Při nedodržení našich doporučení nepřijímáme žádnou odpovědnost za související poškození našich hlavových a ručních sprch.

Příčinou může být zanesené těsnění filtru. Je také možné, že je zavápněná i sprcha. Malé trysky se dají zcela jednoduše vyčistit během sprchování tak, že přes ně přejedete rukou. Pokud je ruční sprcha zanesená více, můžete ji odmontovat, ponořit do nádoby s čisticím prostředkem na bázi kyseliny citrónové a nechat chvíli působit. Poté sprchu omyjete pod tekoucí vodou. Povrchy musí být čištěny podle návodu na údržbu, který je přibalený k produktu.

Na sprchu byste měli dosáhnout bez kroucení. Měla by umožňovat mytí vlasů vsedě bez toho, abyste museli brát sprchu do rukou.

Vyčistěte výtokový otvor. K tomu se nejlépe hodí umělohmotná špachtle, tu protáhněte otvorem výtoku, když máte puštěnou vodu. Uvolněné částice se tak hned odplaví.

V případě baterií a sprch je krátké kapání způsobeno fyzikálními faktory a nepředstavuje vadu produktu, která by opravňovala výměnu baterie nebo reklamaci.

Sítkové těsnění, které je přibaleno ke každé ruční sprše nemůže být vyměněno za normální těsnění. V opačném případě by se nečistoty, které se zachytí v sítu, dostaly do mechaniky sprchy, což může poškodit mechaniku a vést k ucpání trysek.

Sprchové systémy

Rameno hlavové sprchy se dá nastavit jak horizontálně, tak vertikálně.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Jedním z předpokladů pro zachování našich záručních podmínek je profesionální instalace produktu. Při výměně náhradních dílů je toto profesionální zacházení popsáno v servisních pokynech. Další informace o tomto jsme sestavili v našich záručních podmínkách.

Kupující má zákonnou záruku na všechny produkty. Vzhledem k tomu, že KLUDI prodává své výrobky svým zákazníkům prostřednictvím velkoobchodů, specializovaných obchodníků a maloobchodníků, má zákazník nárok na záruku především vůči přímému prodejci, tj. proti specializovanému obchodu nebo maloobchodu, nikoli však vůči výrobci. V případě reklamace kontaktujte prodejní místo, kde jste výrobek zakoupili. Zde najdete podrobnější informace o záruce na výrobky KLUDI.

S reklamacemi se, prosím, obracejte na prodejce, u kterého jste zboží nakoupili. Kdybyste si však nevěděli rady, obraťte se na emailovou adresu [email protected] . Poradíme vám, jak postupovat dále.

Vysoká kvalita je základem naší podnikové filozofie. Proto spotřebitelům navíc nabízíme pětiletou záruku výrobce. Podmínky této záruky a další podrobnosti najdete v záručních podmínkách. Odkaz na záruční podmínky zde: Záruční podmínky.

KLUDI FLEXX.BOXX

Vlevo teplá, vpravo studená voda, dole přívod k vaně (KLUDI ROTEXA MULTI nebo výplň do vany), nahoře sprcha.

Vlevo teplá, vpravo studená voda, nahoře ruční sprcha, dole hlavová sprcha.

Ne.

Lze použít horní i dolní vývod. Nepoužitý vývod se uzavře přiloženou zátkou.

Měl by být připojen podle montážního návodu. Hlavová sprcha dolů - ruční sprcha nahoru. Lze jej připojit nahoře k hlavové sprše a dole k ruční sprše, protože technologie přepínání termostatické baterie se liší od technologie pákové. Pokud však chcete pákovou baterii použít znovu, mohou nastat potíže.

Ne. Baterie není pro tuto situaci instalace navržena; vyskytly by se poruchy po velmi krátké době.

Baterie je zabezpečena proti zpětnému nasátí vody pomocí bezpečnostní kombinace HD podle DIN EN 1717. Tato norma vyžaduje minimální výšku 250 mm, je nutné ji striktně dodržovat.

Minimální hloubka instalace 80 mm od zadní strany baterie k přední hraně obkladové dlaždice.

K instalaci existuje plochá rozeta, která kompenzuje až 20 mm.

Normálně 110 mm, maximálně do 140 mm. Pokud se nacházíte v rozmezí od 110 do 140 mm, musí být nainstalováno prodloužení.

Můžete připojit několik rozšíření. Ale: Nedodáváme šrouby této délky. Těsnicí manžeta nedosáhne až k přední hraně obkladu, není zaručeno bezpečné utěsnění. Tuto instalaci nedoporučujeme, a proto odmítáme případné nároky na náhradu škody v důsledku netěsnosti.

Pokud baterie ještě nebyla uvedena do provozu, je snadno vidět rozdíl. Starší verze již obsahuje funkční jednotku (jednopákovou baterii nebo termostat), označený kryt se používá jako ochranný kryt. Aktuální verze nemá funkční jednotku, KLUDI FLEXX.BOXX je prázdný. Jsou instalovány čtyři černé trubky, které vycházejí z ochranného krytu a jsou utěsněny ½ “víčky. Pokud je baterie již v provozu, je rozdíl patrný pouze při demontáži viditelných částí a demontáži funkční jednotky. Stará verze KLUDI FLEXX.BOXX má krátké spojky potrubí s těsněními jako spojení mezi funkční jednotkou a plošinou. Tyto potrubní profily jsou vtlačeny do funkční jednotky. Na rozdíl od staré verze je platforma aktuálního KLUDI FLEXX.BOXX navržena jako těsnicí plocha a broušená. Na spodní straně funkční jednotky jsou čtyři těsnicí O-kroužky.

Ne. Lze instalovat pouze funkční jednotku určenou pro vestavěný KLUDI FLEXX.BOXX.

Ano. Promluvte si o tom prosím s instalačním technikem. Ten si s námi může přímo vyjasnit, které produkty jsou pro přestavbu nutné.

Čištění a údržba

Jak se správně starat o výrobky KLUDI tak, aby si dlouho zachovaly svůj lesk a funkci, zjistíte z přibaleného návodu na údržbu. Všeobecně platí: Na výrobky se nesmí používat čisticí prostředky obsahující chlorové bělidlo, kyselinu chlorovodíkovou, mravenčí či octovou, abrazivní čisticí prostředky a nástroje jako např. drsné textilie a houbičky, které by mohly způsobit značné škody. Při čištění čistícím prostředkem (který je určen pro čištění baterií!) dodržujte předepsané množství čisticího prostředku a nechte působit jen tak dlouho, jak je uvedeno na prostředku. Čisticí roztok nikdy nestříkejte přímo na produkt KLUDI. Vždy jen na čisticí hadřík. Po vyčištění musí být produkt důkladně opláchnut čistou vodou. (více najdete zde: Návod na údržbu)

Umělohmotné části sprchy nejsou přizpůsobeny vysokým teplotám programu na sušení u myček nádobí.

 

 

Ostatní

Výkresy rozměrů a náhradních dílů najdete přímo v oblasti popisu produktů.

Termostaty a ventily

Může to mít více příčin. Například mohou být usazeniny na těsnicích plochách. V tom případě je potřeba vyměnit náhradní díl.

Tlačítko je pravděpodobně zavápněné nebo je rozbitá pružina. Vyčistěte pružinu i tlačítko a trochu je namažte. Případně se musí vyměnit náhradní díly.

Zavápnění termostatu se dá předejít tím, že část termostatu, kterou se volí teplota, budete pravidelně posouvat po celé teplotní škále. To dělejte pouze, když je puštěná voda.

Životnost a funkčnost termostatu může být prodloužena tím, že se jednotkou pro regulaci teploty, příp. pákou pro volbu teploty pravidelně pohybuje od krajní polohy studené vody ke krajní poloze teplé vody. To by se mělo provádět, když je puštěná voda, příp. i v "suchém stavu".

Vyhledat prodejce

Najděte rychle a jednoduše vhodného prodejce ve svém okolí!