Vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Kludi GmbH & Co. KG bere jako poskytovatel (dále jen: „poskytovatel“) ochranu osobních údajů velmi vážně a vytváří svoji nabídku tak, aby byly shromažďovány, zpracovávány a používány jenom osobní údaje, které jsou nezbytně nutné. Za žádných okolností nepronajímá ani neprodává osobní údaje k reklamním účelům třetím stranám. Bez upozornění a výslovného souhlasu zákazníka nejsou žádné osobní údaje poskytovány třetím stranám k reklamním účelům. Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které jsou obeznámeny se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a podle platných zákonných ustanovení se zavázaly je dodržovat. K osobním údajům se přistupuje pouze v rozsahu, který je nutný pro realizování smluvního vztahu. V následujících podmínkách Vám jako poskytovatel sdělujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi zacházíme.

Sběr, zpracování a využívání údajů v rámci námi nabízených služeb / použití souborů cookie

Při pouhém přístupu na internetové stránky jako takové jsou poskytovatelem shromažďována jenom ta data, která mu předá Vaše zařízení (např. prohlížeč). Jedná se mimo jiné o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, načtené soubory, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a verzi operačního systému nebo IP adresu. Další údaje poskytovatel neukládá ani na své stránky, ani do Vašeho počítače. Tyto údaje jsou ze serveru poskytovatele odstraněny bezprostředně po ukončení používání. Vyhodnocení těchto údajů je anonymní a využito pro právně přípustné účely.

Poskytovatel používá soubory cookie. Cookies jsou malé soubory generované webovým serverem poskytovatele, které jsou odesílány do Vašeho prohlížeče, prostřednictvím kterého využíváte nabídku poskytovatele, a ukládají se do Vašeho počítače. Soubory cookie usnadňují navigaci, a tím také využívání služeb poskytovatele. Pokud chcete zabránit budoucímu ukládání souborů cookie do počítače, řiďte se pokyny výrobce prohlížeče, které vyvoláte klepnutím na tlačítko „Nápověda“ v menu prohlížeče. Mějte, prosím, na paměti, že smazání souborů cookie poskytovatele nebo jejich zakázání může způsobit, že web nebude správně fungovat.

V rámci služeb zákazníkům shromažďuje poskytovatel následující osobní údaje: podrobnosti o zakoupených výrobcích (série, číslo výrobku, typ vodovodní baterie, povrch, datum instalace, počet), Vaše jméno, poštovní adresu a telefonní číslo. Poskytovatel využívá tyto informace k tomu, aby Vás mohl kontaktovat za účelem upřesnění Vašich požadavků. Po celou dobu zpracování poptávky jsou Vaše osobní data uložena a používána výhradně k tomuto účelu a nejsou nikomu sdělována. Poté co je Váš požadavek na zákaznické centrum vyřízen, jsou Vaše osobní údaje vymazány. V rámci "profesionální platformy pro registraci" potřebuje poskytovatel znát Vaše jméno, poštovní adresu a e-mailovou adresu, aby Vám mohl poskytnout další informace o svých produktech a službách. Souhlasem se zpracováním a použitím údajů za účelem zasílání informací zároveň souhlasíte s tím, že Vám tyto informace budou zasílány i elektronicky prostřednictvím e-mailu (např. newsletter). Toto využívání Vašich údajů můžete kdykoli zakázat, aniž by Vám tím vznikly jakékoli další náklady, než jaké jsou stanoveny základními tarify. Data nejsou nikomu sdělována. Vaše osobní údaje jsou vymazány, jakmile zakážete toto jejich využití.

Základní údaje

Pokud mezi Vámi a poskytovatelem vznikne smluvní vztah, nebo v případě, že je stanoven nebo změněn obsah takového smluvního vztahu, shromažďuje a využívá poskytovatel Vaše osobní data pouze do míry nezbytné pro tyto účely. To zahrnuje především informace potřebné k Vaší identifikaci a údaje o tom, kdy jste začali a skončili využívat naše služby, a další údaje, které jste dobrovolně poskytli.

Údaje o používání

Poskytovatel shromažďuje a využívá osobní údaje k tomu, aby Vám umožnil správné využití svých internetových stránek nebo k vyúčtování (tzv. údaje o používání). To zahrnuje především informace potřebné k Vaší identifikaci a údaje o tom, kdy jste začali a skončili využívat naše služby, a další údaje, které jste dobrovolně poskytli. Poskytovatel smí pro reklamní účely, k průzkumu trhu nebo k přizpůsobení internetové nabídky vytvářet pseudonymní uživatelské profily. Toto využívání svých údajů můžete odmítnout. Poskytovatel nesmí spojovat uživatelské profily s údaji o nositeli pseudonymu.

Bezpečnost údajů

Poskytovatel dodržuje technická a organizační opatření stanovená německým spolkovým zákonem pro ochranu osobních údajů, která splňují požadavky na ochranu osobních údajů.

Poskytování údajů orgánům veřejné moci

Osobní údaje zákazníků jsou poskytnuty veřejným orgánům, jako jsou donucovací orgány a soudy, pouze po předložení písemného úředního nebo soudního příkazu nebo na základě platných ustanovení, pokud z nich vyplývá tato povinnost.

Souhlas

Svůj souhlas ke shromažďování, zpracování nebo použití Vašich dat můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu [email protected]. Odvolání můžete podat také faxem nebo poštou. Adresa a faxové číslo poskytovatele: Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, D - 58706 Menden, telefon: + 49 (0) 23 73 90 40, fax: + 49 (0) 23 73 90 44 65. Poskytovatel Vás e-mailem informuje o obsahu Vašeho výslovného souhlasu.

Právo na informace / odstranění osobních údajů

Máte právo kdykoliv bezplatně nahlédnout na údaje, které o Vás má poskytovatel uložené. Požadavek na poskytnutí informací podávejte prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] nebo poštou. Na Váš požadavek odpovíme e-mailem nebo poštou, jakmile to bude možné. Upozorňujeme na to, že přenos dat e-mailem není bezpečný. Oprávněný požadavek na odstranění údajů nebo poskytnutí informací splní poskytovatel neprodleně. Po ukončení smluvního vztahu budou Vaše osobní data odstraněna, pokud jste ovšem poskytovateli neudělili souhlas k tomu, aby Vám zasílal např. bulletin nebo Vás informoval o inovacích produktů nebo nových doplňcích. V žádném případě nebudou vymazány údaje, u nichž musí být dodržena zákonná doba uchování. Tyto údaje budou poskytovatelem blokovány.

Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá takzvané "cookies", textové soubory, které se uloží do Vašeho počítače a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání webové stránky se obvykle přenáší na server Google v USA a tam se uloží. Díky aktivní anonymizaci IP na této webové stránce je Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, společností Google zkrácena. Celá IP adrese je přenesena na server Google v USA a tam zkrácena jen ve výjimečných případech.

Jménem provozovatele tohoto webu používá Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání těchto webových stránek, sestavení zprávy o aktivitách na webových stránkách a k poskytnutí dalších služeb provozovateli webových stránek, které jsou spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresa odeslaná z prohlížeče v rámci služby Google Analytics není spojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit tím, že změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Poskytovatel nicméně upozorňuje na skutečnost, že za těchto okolností, možná nebudete moci plně využít funkce webových stránek. Můžete také zabránit generovaní dat, která souvisí s užíváním webových stránek (včetně IP adresy), nebo zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in dostupný pro svůj prohlížeč (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Poskytovatel také používá Google Analytics k vyhodnocení údajů z AdWords a DoubleClick cookie pro statistické účely. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete funkci deaktivovat pomocí Správce nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Změny zásad ochrany osobních údajů

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to zejména při změně své nabídky a služeb a v souladu s rozvojem nových technických bezpečnostních norem.

Dotazy a připomínky týkající se ochrany osobních údajů

Pokud máte připomínky nebo otázky týkající se ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat poskytovatele na e-mail: [email protected]. Můžete nás ale také kontaktovat poštou, faxem nebo nám zavolat.

 

Kludi GmbH & Co. KG

Am Vogelsang 31-33

58706 Menden

tel.: 02373 9040

fax.: 02373 904465

e-mail: [email protected]

 

Datum: 10/2015

Cookies
Vyhledat prodejce

Najděte rychle a jednoduše vhodného prodejce ve svém okolí!