Görgessen tovább - ismerje meg a KLUDI világát

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Kludi GmbH & Co. KG, továbbiakban a „Szolgáltató”, elkötelezett az adatok védelme iránt. Szolgáltatásainak nyújtása során biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata a megadott keretek között történjen. A személyes adatokat reklámcélból semmilyen körülmények között nem adja át, illetve nem értékesíti harmadik félnek. Az ügyfél előzetes tájékoztatása és beleegyezése nélkül, reklámozási célból, semmilyen személyes adatot nem ad át harmadik félnek. A személyes adatokhoz csak azok férhetnek hozzá, akik tájékoztatást kaptak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokról, amelyeket a törvény szerint be is kell tartaniuk. A szerződésben foglalt kötelezettségek ellátása érdekében az adatokhoz csak az említett személyek férhetnek hozzá. Az adatvédelmi nyilatkozat az általunk Szolgáltatóként gyűjtött adatokról, valamint azok kezelési módjáról nyújt tájékoztatást:

Az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtött adatok, azok feldolgozása és használata, illetve a cookie-k alkalmazása

Amikor a felhasználó belép a weboldalra, a Szolgáltató csak a számára a belépéshez használt eszköz (a böngésző) által elküldött adatokat gyűjti. Ezek az adatok többek között tartalmazzák a weboldal meglátogatásának dátumát és időpontját, a hivatkozó weboldal URL-címét, a hozzáfért fájlokat, az elküldött adatok mennyiségét, a használt böngésző típusát és verziószámát, valamint az operációs rendszer típusát és az Ön IP-címét. A Szolgáltató számítógépein és weboldalán ezen felül semmilyen más adatot nem tárol. Ezeket az adatokat a használatot követően Szolgáltató szervere azonnal törli. Az adatokat, a személyazonosítást lehetővé nem tévő formában, csak a törvények által megszabott célra használjuk fel.

A Szolgáltató cookie-kat (sütiket) használ. A kisméretű cookie fájlokat a Szolgáltató webes kiszolgálója hozza létre és küldi el az Ön webböngészőjének, ezáltal lehetővé téve a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételét. A cookie fájlok tárolása csak a felhasználó számítógépén történik. A cookie-k az interneten való navigálást segítik elő, így megkönnyítik a szolgáltatás használatát. Ha a későbbiekben nem kívánja, hogy a rendszer a számítógépén tárolja a cookie fájlokat, a böngésző súgójában megtalálja, hogyan tiltsa le az ilyen fájlok tárolását. Fontos tudni, hogy amennyiben törli a Szolgáltató által küldött cookie-kat vagy kikapcsolja azokat, előfordulhat, hogy a Szolgáltató weboldalának bizonyos funkcióit nem fogja tudni használni.

Az ügyfélszolgálatra benyújtott igények kezelése érdekében a Szolgáltató a következő személyes adatokat gyűjti be a felhasználóktól: a megvásárolt termékkel kapcsolatos adatok (gyári szám, cikkszám, szerelvénytípus, felület, telepítési dátum, szám), a felhasználó neve, postai címe és telefonszáma. Szolgáltatónak az adatokra a benyújtott igénylés felhasználóval való egyeztetése érdekében van szüksége. A személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag az ügyfélszolgálati igénylés időtartama alatt tárolja, és azokat csak erre a célra használja fel. Az adatokat másnak nem adja tovább. A személyes adatokat az ügyfélszolgálati igényléssel kapcsolatos teendők befejezését követően Szolgáltató haladéktalanul törli. A „professzionális platformregisztráció” keretében a Szolgáltatónak az Ön nevére, postacímére és e-mail címére van szüksége ahhoz, hogy termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban további tájékoztatást tudjon Önnek küldeni. Ön beleegyezik, hogy adatait a további tájékoztatás nyújtása érdekében a Szolgáltató felhasználhassa, különös tekintettel a tájékoztatás e-mail (hírlevelek) formájában való nyújtására. Önnek jogában áll az adatok felhasználására tett hozzájárulását bármikor visszavonnia; ezért a normál adatátviteli díjon felül semmilyen más díj felszámítása nem történik. Az adatokat a Szolgáltató másnak nem adja tovább. Amint Ön visszavonta a személyes adatok felhasználásához adott hozzájárulását, Szolgáltató az adatokat haladéktalanul törli.

Alapvető adatok

Amennyiben Ön és a Szolgáltató között szerződéses viszony jön létre, vagy a szerződéses viszony feltételei megváltoznak, az Ön által megadott személyes adatokat a megadott célnak megfelelően használjuk fel. Az adatok között többek között szerepelnek az Ön azonosítására alkalmas jellemzők, illetve a szolgáltatás használatának megkezdési és befejezési időpontjára vonatkozó adatok, valamint valamennyi olyan adat, amelyet Ön önkéntesen ad meg számunkra.

Az adatok felhasználása

A Szolgáltató internetszolgáltatásához való hozzáférés és az azért járó használati díj megállapítása érdekében a Szolgáltató személyes adatok gyűjtését és felhasználását végzi. Az adatok között többek között szerepelnek az Ön azonosítására alkalmas jellemzők, illetve a szolgáltatás használatának megkezdési és befejezési időpontjára vonatkozó adatok, valamint valamennyi olyan adat, amelyet Ön önkéntesen ad meg számunkra. Amennyiben reklámozási és marketingcélból álneveket alkalmaznak, szolgáltatónak jogában áll felhasználói profilokat létrehozni, valamint internetszolgáltatásait a követelményeknek megfelelően kialakítani. Önnek jogában áll tiltakozni adatainak felhasználása ellen. A Szolgáltató nem kapcsolhatja össze egymással a felhasználói profilokat és az álneveket.

Az adatok biztonsága

Szolgáltató eleget tesz a Szövetségi Adatvédelmi Törvényben foglalt, az adatvédelemre vonatkozó technikai és szervezeti követelményeknek.

Adatok átadása hatóságok számára

Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató a vonatkozó törvényekkel összhangban és mértékben csak akkor adja át hatóságoknak, pl. a bíróságnak és a nyomozó hatóságnak, amennyiben arról írásban kiadott hatályos bírósági végzés rendelkezik.

A felhasználó beleegyezése

Ha Ön hozzájárulását adja, hogy adatait a Szolgáltató gyűjthesse, feldolgozhassa, illetve felhasználhassa, a Szolgáltató hangsúlyozza, hogy ezt a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja. A visszavonást az [email protected] címre küldött üzenetben teheti meg. Visszavonási szándékáról faxon vagy levélben is értesítheti a Szolgáltatót. A Szolgáltató a következő postai címen és faxszámon érhető el: Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31–33, 58706 Menden, Germany. Telefonszám: + 49 (0)2373 9040, Fax: + 49 (0)2373 904465. A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Önt az Ön által adott kifejezett hozzájárulás tartalmáról.

A személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatásra és az adatok törlésére vonatkozó jog

A Szolgáltató által tárolt, Önre vonatkozó személyes adatokba Ön bármikor térítésmentesen betekinthet. Tájékoztatás iránti igényét postai úton vagy az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel jelezheti. A megkeresésekre záros határidőn belül e-mailben vagy postai úton válaszolunk. Fontos tudnia azonban, hogy az e-mail nem tekinthető biztonságos kommunikációs csatornának. Az adatok törlésére vagy a velük kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó igényeket a Szolgáltató késedelem nélkül kezeli. A szerződéses jogviszony befejeződésekor az Ön személyes adatait töröljük, kivéve akkor, amennyiben Ön előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy a Szolgáltató például hírlevél vagy termékmódosításokkal, illetve kiegészítésekkel kapcsolatos tájékoztatás küldése céljából az adatokat továbbra is felhasználhassa. A törvény által előírt ideig tárolandó adatokat semmilyen körülmények között nem töröljük. Az ilyen adatok kezelését a Szolgáltató nem teszi lehetővé.

Google Analytics

A weboldal a Google Inc. („Google”) egyik elemző szolgáltatását, a Google Analytics programot használja. A Google Analytics cookie-kat alkalmaz. Ezek a felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek a weboldal használati módjának elemzéséhez szükségesek. A weboldal cookie-k alapján megállapított használati módjára vonatkozó adatokat a rendszer tárolás céljából egy amerikai Google-szerverre küldi. Amennyiben a weboldalon be van kapcsolva az IP-cím névtelenségét biztosító lehetőség, a Google az EU-országok és az Európai Gazdasági Közösség tagállamai esetében csonkolja az IP-címet. A rendszer a teljes IP-címet csak kivételes esetekben küldi el a Google amerikai szerverének.

A Google a weboldal üzemeltetője nevében a webhely használati módjának elemzésére, a webhelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos jelentések elkészítésére, illetve a webhely- és internethasználattal kapcsolatos egyéb, a webhely üzemeltetőjének nyújtott szolgáltatások biztosítására használja fel ezeket az adatokat. Az Ön böngészője által a Google Analytics részére küldött IP-címet a Google által tárolt semmilyen adattal nem kerül összekapcsolásra. Lehetősége van böngészője beállításaiban letiltani a cookie-k tárolását, azonban a Szolgáltató ilyen esetekre felhívja a figyelmét, hogy amennyiben így tesz, előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkcióit nem fogja tudni használni. Ennek a böngészőbe beépülő speciális modulnak (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) a letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a webhely használatával kapcsolatos, a cookie-k által regisztrált adatokat (többek között az Ön IP-címét) a rendszer a Google-nak feldolgozási célból elküldhesse.

Szolgáltató a Google Analytics program segítségével statisztikai célból elemzi az AdWords és a DoubleClick modulból származó adatokat. Ha mindezzel szemben fenntartásai vannak, a funkciókat a hirdetések beállításainál letilthatja (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az adatvédelmi nyilatkozat módosítására, különös tekintettel az általa nyújtott szolgáltatások változásának esetére, illetve az új műszaki biztonsági szabványoknak való megfelelés érdekében tett módosításokra.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések és javaslatok

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket és javaslatokat Szolgáltató az [email protected] címen fogadja. Természetesen levélben és faxon, illetve telefonon is elérhetők vagyunk. Elérhetőségi adataink a következők:

Kludi GmbH & Co. KG
Am Vogelsang 31–33
58706 Menden
Germany
Telefon: +49 (0)2373 9040
Fax: +49 (0)2373 904465
E-mail: [email protected]
Dátum: 2015. 10.

Viszonteladó-kereső

Találja meg a megfelelő KLUDI viszonteladót az Ön közelében!