Görgessen tovább - ismerje meg a KLUDI világát

Adatvédelmi nyilatkozat

A Kludi GmbH & Co. KG és a KLUDI Szerelvények Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) adatvédelmi kötelezettségének ellátására nagy hangsúlyt fektet, ajánlatai kialakítása során ügyelve arra, hogy a lehető legkevesebb személyes adat kerüljön begyűjtésre, feldolgozásra és felhasználásra. Személyes adatok reklámcéllal harmadik személy részére semmilyen körülmények között nem kerülnek kölcsönzésre vagy értékesítésre. Az ügyfél értesítése és annak kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül személyes adatok reklámcéllal harmadik személy részére átadásra nem kerülnek. Személyes adatokhoz kizárólag olyan személyek rendelkeznek hozzáféréssel, akik az adatvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezéseket ismerik, és a hatályban lévő törvényi rendelkezések értelmében annak betartására kötelesek. A személyes adatokhoz való hozzáférés csak olyan mértékben lehetséges, ami a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Szolgáltatóként az alábbi feltételekben foglalva közöljük, hogy mely személyes adatai kerülnek begyűjtésre, és Szolgáltatóként milyen módon kezeljük azokat:

Adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adatfelhasználás az általunk kínált szolgáltatások keretein belül / sütik használata

Az internetes oldalakhoz történő puszta hozzáférés során Szolgáltató csak azon adatokat gyűjti be, amelyeket az Ön eszköze (pl. böngészője) a Szolgáltató részére átad. Ezek az adatok többek között: a hozzáférés dátuma és időpontja, a hivatkozott honlap URL-je, a letöltött adatok, az elküldött adatmennyiség, a böngésző típusa és verziószáma, az operációs rendszer és az Ön IP-címe. Szolgáltató ezen kívül más adatot sem a saját honlapján, sem a saját számítógépén nem tárol. Ezen adatok a Szolgáltató szerveréről közvetlenül a használat befejezését követően törlésre kerülnek. Az adatok elemzésére kizárólag anonim módon, törvény által engedélyezett célból kerül sor.

A Szolgáltató sütiket használ. A sütik apró adatállományok, amelyeket a Szolgáltató webszervere hoz létre, és elküldi annak a böngészőnek, amelyen keresztül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást Ön igénybe veszi. A sütik kizárólag a számítógépén tárolódnak. A sütik leegyszerűsítik a holnapon történő navigációt, és megkönnyítik a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás használatát. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a továbbiakban sütik tárolódjanak a számítógépén, akkor kövesse a böngésző gyártójának utasításait a „Súgó” menüpontra kattintva a böngésző menüjében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy Szolgáltató sütijeinek törlése vagy a sütik esetleges kikapcsolása ahhoz vezethet, hogy a Szolgáltató holnapjának bizonyos részei vagy funkciói nem lesznek elérhetők.

Szolgáltató az ügyfélszolgálathoz beérkező megkeresés alkalmával az alábbi személyes adatokat gyűjti be: megvásárolt termék adatai (sorozatszám, cikkszám, szerelvénytípus, felszín, beépítés dátuma, darabszám), az Ön neve, levelezési címe és telefonszáma. A Szolgáltatónak ezekre az adatokra a kapcsolatfelvételt követő ügyintézés céljából van szüksége. A Szolgáltató az Ön személyes adatait kizárólag az ügyfélszolgálathoz beérkezett megkeresését követő ügyintézés idejére és kizárólag e célból tárolja és használja fel. Az adatok továbbítására nem kerül sor. Az ügyfélszolgálati ügyintézés elvégzését követően a Szolgáltató törli az Ön addig tárolt személyes adatait. A „Profi platform regisztráció” keretein belül a Szolgáltató az Ön nevét, levelezési címét és e-mail-címét begyűjti annak érdekében, hogy Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos további információkat küldjön. Ön hozzájárul a további információk elküldéséhez szükséges adatainak feldolgozásához és felhasználásához, különösen abból a célból, hogy ezen információkat elektronikus úton, e-mail (pl. hírlevél) formájában megkapja. Ezen felhasználáshoz adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja anélkül, hogy az alaptarifán túl egyéb átviteli költsége keletkezne. Az adatok továbbítására nem kerül sor. A Szolgáltató legkésőbb a felhasználáshoz való hozzájárulás visszavonásakor törli az Ön addig tárolt személyes adatait.

Állományadatok

Amennyiben Ön és Szolgáltató között szerződéses jogviszony létesítésére, tartalmi kidolgozására vagy módosítására kerül sor, úgy a Szolgáltató személyes adatokat gyűjt be Öntől, és erre a célra szükség esetén felhasználja azokat. Különösen ide tartoznak az Ön azonosítására szolgáló adatok, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének kezdő-, befejező időpontjai és annak terjedelme, továbbá egyéb, Ön által önként közzétett adatok.

Használati adatok

A szolgáltató személyes adatokat gyűjt be Öntől és felhasználja azokat, amennyiben ez szükséges annak érdekében, hogy internetes szolgáltatásának igénybevételét lehetővé tegye, ill. elszámolja (ún. használati adatok). Különösen ide tartoznak az Ön azonosítására szolgáló adatok, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének kezdő-, befejező időpontjai és annak terjedelme, továbbá egyéb, Ön által önként közzétett adatok. Reklám- és piackutatási céllal, valamint a Szolgáltató internetes szolgáltatásának igényeknek megfelelő kialakítása céljából a Szolgáltató fedőnevek alkalmazásával felhasználói profilt hozhat létre. Önnek jogában áll adatainak ezirányú felhasználásának megtagadása. A felhasználói profilokat a Szolgáltató a fedőnév viselőjének adataival nem egyesítheti.

Adatbiztonság

A Szolgáltató elvégzi a német szövetségi adatvédelmi törvény rendelkezései szerint szükséges adatvédelmi előírásoknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket.

Adatok továbbítása állami hatóságok részére

A személyes ügyféladatok állami hatóság, úgymint a bűnüldöző szervek és a bíróság részére történő továbbítása kizárólag írásos, végrehajtható hatósági vagy bírósági végzés bemutatása ellenében és/vagy a hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelően történhet, amennyiben van ilyen kötelem.

Hozzájárulás

Ha Ön a Szolgáltatónak hozzájárulását adta adatainak begyűjtéséhez, feldolgozásához vagy felhasználásához, ezen hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása az [email protected] vagy az [email protected] e-mail-címre küldendő. A visszavonás faxon vagy levélben is történhet. A Szolgáltató levelezési címe, illetve telefon- és faxszáma a következő: Kludi GmbH & Co. KG, Am Vogelsang 31-33, D - 58706 Menden, Telefon: + 49 (0) 23 73 90 40, Fax: + 49 (0) 23 73 90 44 65. ill. KLUDI SZERELVÉNYEK KFT telefon: + 36 238864414, fax: +36 23 886400. A Szolgáltató az Ön kifejezett hozzájárulásáról e-mailben értesíti.

Hozzáférési jog / személyes adatok törlése

A személyéről tárolt adatokhoz jogában áll bármikor hozzáférni. A megfelelő tájékoztatáskérés e-mailben juttatandó el az [email protected] ill. az [email protected] címre, vagy postai úton a Szolgáltató részére, ami a lehető leghamarabb megválaszolásra kerül e-mailben vagy postai úton. Itt felhívnánk a figyelmet arra, hogy az e-mailben történő közlés nem biztonságos. Jogos törlési vagy tájékoztatási igényét a Szolgáltató haladéktalanul teljesíti. Az Önnel fennálló szerződéses jogviszony befejeztével személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve akkor, amikor a Szolgáltató az Ön előzetes beleegyezésével az adatokat feldolgozza és/vagy felhasználja azon célból, hogy a Szolgáltató hírlevelét eljuttassa vagy termékmódosítás/-kiegészítés esetén Önnek frissített dokumentumokat küldjön. A törlés alól kivételt képeznek minden esetben azon dokumentumok, amelyeket törvényileg előírt ideig meg kell őrizni. A Szolgáltató ezeket az adatokhoz letiltja a hozzáférést.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást, a Google Inc. („Google”) webes statisztikai szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „sütiket”, azaz speciális szövegfájlokat használ, amelyek az Ön számítógépén elmentésre kerülnek, és a weboldal használata a segítségükkel elemezhető. A weboldal használatáról a sütikkel létrehozott információk rendszerint a Google USA-ban lévő szerverére továbbítódnak, ahol elmentésre kerülnek. Az IP-névtelenítés weboldalon történő aktiválásával, az Ön Google IP-címe az Európai Unió tagállamain belül, illetve az Európai Gazdasági Térséget érintő megállapodás államaiban előzetesen rövidítésre kerül. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google USA-ban lévő szerverére, ahol a rövidítésre sor kerül.

A Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetőjének megbízásából arra használja, hogy a weboldal Ön általi használatát elemezze, a weboldalon tapasztalt aktivitásából jelentéseket állítson össze és további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetjük együtt a Google más adataival. A sütik mentése a böngészőprogram megfelelő beállításával megakadályozható, azonban felhívjuk rá a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal valamennyi funkciója nem lesz teljes értékűen használható. A sütik által létrehozott és a weboldal használatára hivatkozó adatok Google-re történő felvitelét (az IP-címet is beleértve), valamint az adatok feldolgozását megakadályozhatja a Google segítségével, ha a következő linken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) található böngésző plugint letölti és telepíti.

A Szolgáltató a Google Analytics alkalmazást továbbá az AdWords és DoubleClick sütik által nyert adatok statisztikai elemzésére használja. Amennyiben ezt mellőzné, a funkciót a Google Hirdetésbeállítások oldalán (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) kikapcsolhatja.

Az adatvédelmi szabályzat változásai

A Szolgáltató különösen fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi szabályoknak a Szolgáltató ajánlatai és szolgáltatásai módosításából, illetve az új műszaki biztonsági előírásokból eredő módosítására. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések és javaslatok Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések és javaslatok esetén a Szolgáltató az [email protected] e-mail-címen érhető el. Kapcsolatba léphet velünk levélben, faxon vagy telefonon is.

Kludi GmbH & Co. KG
Am Vogelsang 31-33
D - 58706 Menden
Tel.: + 49 (0) 2373 9040
Fax: + 49 (0) 2373 904465
E-mail: [email protected]

KLUDI SZERELVÉNYEK Kft.
2049 Diósd
Homokbánya út 75.
tel: + 36 23 886400
fax: +36 23 886100
mail: [email protected]

Verzió: 2015. október

Viszonteladó-kereső

Találja meg a megfelelő KLUDI viszonteladót az Ön közelében!