Scrollen om KLUDI te ontdekken

Privacy beleid

Privacy beleid

In haar hoedanigheid als provider (hierna te noemen "Provider") is Kludi GmbH & Co. KG gecommitteerd aan de privacy van gegevens en biedt haar diensten op een manier die verzekerd dat persoonlijke gegevens alleen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor noodzakelijk gebruik. In geen geval worden persoonsgegevens verhuurd of verkocht aan derden voor reclamedoeleinden. Geen persoonlijke gegevens wordt doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden zonder deze te informeren en vooraf toestemming van de klant. Persoonlijke data wordt alleen beschikbaar gesteld aan personen die geïnformeerd zijn over de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en die wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan deze. Gegevens zijn alleen toegankelijk voor deze personen in de mate die noodzakelijk is voor de doeleinden van de contractuele relatie. Met deze voorwaarden informeren wij u in onze hoedanigheid van Provider over welke van uw persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens in onze hoedanigheid van Provider:

Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens in het kader van de door ons aangeboden diensten / gebruik van cookies

Wanneer de gebruiker gewoon de website bezoekt verzamelt de Provider alleen de gegevens die worden verzonden naar de Provider door uw apparaat (bijvoorbeeld uw browser). Onder andere de datum en tijd waarop onze website werd bezocht, de URL van de verwijzende webpagina, de bekeken bestanden, de hoeveelheid gegevens die worden verzonden, het type en de versie van de gebruikte browser, het besturingssysteem en uw IP-adres. De Provider slaat geen andere gegevens op, niet op haar website en niet op haar server. Dergelijke gegevens worden onmiddellijk na gebruik verwijderd van de Provider server. Deze gegevens wordt uitsluitend in geanonimiseerde vorm voor de wettelijk toegelaten doeleinden geëvalueerd.

De Provider maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die zijn gemaakt door de webserver van de Provider en worden naar uw webbrowser verzonden om het u mogelijk te maken van de Provider-service gebruik te maken en die alleen op uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen u om te navigeren en maken het op deze manier eenvoudiger voor u om van de Provider-service gebruik te maken. Als u in de toekomst wilt voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw computer, verwijzen wij u naar de instructies van de producent van uw browser door op de browser "Help"-tab te klikken. Houdt er rekening mee dat als u cookies verzonden door de Provider verwijderd of als u cookies in de toekomst deactiveert het kan voorkomen dat u geen toegang tot bepaalde gebieden of functies van de website van de Provider kunt krijgen.

Wanneer u gebruik maakt van de service aanvraag verzamelt de Provider de volgende persoonlijke gegevens over u: informatie over het gekochte product (serie, artikelnummer, passend type, oppervlak, installatiedatum, nummer), uw naam, uw adres, uw e-mail adres en telefoonnummer. De Provider heeft deze gegevens om uw aanvraag te verwerken. De Provider slaat uw persoonlijke gegevens op zolang uw klant service aanvraag in behandeling is en gebruikt uw gegevens uitsluitend voor dit doel. Gegevens worden niet overgedragen. De Provider verwijdert de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen voor dit doel, zodra uw klant service aanvraag volledig is afgehandeld. In het kader van "Professional Platform Registration" verzamelt de aanbieder uw naam, uw postadres en uw e-mailadres om u van u verdere informatie te kunnen voorzien over de producten en de diensten van de Provider. U gaat akkoord met de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor het toezenden van verdere informatie, in het bijzonder met het oog op het verzenden van dergelijke informatie in elektronische vorm via o.a. e-mail (bijvoorbeeld nieuwsbrief). U heeft te allen tijden het recht tot intrekking van deze toestemming zonder extra transactie kosten anders dan de basistarieven. De Provider verwijdert de persoonlijke gegevens die het heeft opgeslagen, zodra u uw toestemming voor het gebruik ervan intrekt.

Basisgegevens

Als een contractuele relatie tussen u en de Provider is aangegaan of als de inhoud van een dergelijke contractuele relatie is vastgesteld of gewijzigd, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens in de mate dat dit noodzakelijk is voor dergelijke doeleinden. Dit zal bevatten maar niet worden gelimiteerd tot het gebruik van kenmerken om u te identificeren, evenals informatie over de tijden waarop u begint en eindigt met het gebruiken van onze service en alle verdere informatie die u vrijwillig verstrekt.

Gebruiksgegevens

De Provider verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is om u van de Provider internetservice gebruik te laten maken en voor het regelen van kosten (gebruiksgegevens). Dit omvat, maar zal niet worden gelimiteerd tot, het gebruik van kenmerken om u te identificeren, evenals informatie over de tijden waarop u begint en eindigt met het gebruiken van onze service en alle verdere informatie die u vrijwillig verstrekt. De Provider is gerechtigd gebruikersprofielen aan te maken wanneer pseudoniemen voor reclame en market research doeleinden worden gebruikt en voor het ontwerpen van haar internetdiensten zodat deze voldoen aan de eisen. U heeft het recht om te protesteren tegen dit gebruik van uw gegevens. De Provider is niet gerechtigd tot het verzamelen van dergelijke gebruikersprofielen over de persoon die is gekoppeld aan het pseudoniem.

Beveiliging van gegevens

De aanbieder voldoet aan de technische en organisatorische maatregelen die zijn voorgeschreven in de wet van de bescherming van de persoonsgegevens en die voldoen aan de vereisten van de privacy van de gegevens.

Verstrekking van gegevens aan openbare instanties

Persoonlijke klantgegevens zullen alleen worden bekend gemaakt aan de overheid, zoals openbare aanklagers en rechtbanken als een schriftelijke en afdwingbaar ambtelijk of rechterlijk bevel is verleend en/of overeenkomstig toepasselijke regelgeving in de mate dat de Provider verplicht is om dit te doen.

Toestemming

Als u uw toestemming verleent aan de Provider voor het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen. Dit kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar [email protected] Als alternatief kan u ook uw verzoek faxen of een brief sturen. Het adres en fax nummer zijn als volgt: Kludi Benelux C.V., Witte Vlinderweg 23, 1521 PS Wormerveer, Nederland, Fax: + 31 (0) 75 6478877. U zal schriftelijk door de Provider worden geïnformeerd over de inhoud van de door u gegeven toestemming in welke vorm dan ook.

Recht op informatie/verwijderen van persoonlijke gegevens

U heeft op elk gewenst moment en zonder kosten recht om uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in te zien. Verzoeken om informatie moeten schriftelijk worden gezonden naar de Provider per e-mail naar [email protected] of per post. Dergelijke verzoeken zullen snel schriftelijk worden beantwoord, per e-mail of per post, wij willen uw aandacht wel vestigen op het feit dat e-mail niet veilig is. Legitieme aanvragen tot verwijdering of om informatie zullen door de Provider onverwijld worden voldaan. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer de contractuele relatie met u tot een einde komt tenzij de Provider deze gegevens verwerkt en/of dergelijke gegevens worden gebruikt, nadat u voorafgaand toestemming aan de Provider heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, de Provider stuurt u de nieuwsbrief of bijgewerkte documentatie over product wijzigingen/aanvullingen. In geen geval zullen gegevens die onderworpen zijn aan verplichte wettelijke bewaartermijnen worden verwijderd. Deze gegevens zullen door de Provider worden bevroren.

Google Analytics

Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics: een web analyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies"; Dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer om de manier waarop u de website gebruikt te analyseren. De informatie over de manier waarop u deze website gebruikt, verzamelt door de cookie word verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Als de IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, zal Google uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of bij andere partijen die vallen onder de overeenkomst betreffende het Europese economische gebied eerst worden afgeknot. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgeknot op een Google-server in de VS.

Google gebruikt deze informatie namens de Provider van de website om de manier waarop de website gebruikt wordt te evalueren, voor het maken van rapportages over de website-activiteiten en het voorzien van andere diensten aan de website-operator in verband met de website en gebruik van het Internet. Het IP-adres verzonden door uw browser als deel van Google Analytics word niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen; echter, de Provider vestigt uw aandacht op het feit dat onder deze omstandigheden, het kan zijn dat u niet in staat bent om volledig gebruik te maken van de functies op de website. U kunt ook voorkomen dat de gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) met betrekking tot uw gebruik van de website verzamelt door de cookie worden verzonden naar of verwerkt door Google door de beschikbare browser plug-in (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te downloaden en te installeren.

De Provider gebruikt Google Analytics om de gegevens van AdWords en de DoubleClick-cookie voor statistische doeleinden te evalueren. Als u bezwaar wilt maken, kunt u optie selecteren met behulp van Advertentie Voorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl).

Wijzigingen in het privacy beleid

De Provider behoudt zich het recht, het privacy beleid te wijzigen, in het bijzonder wanneer wijzigingen worden aangebracht aan de diensten die het biedt en in overeenstemming met de ontwikkeling van nieuwe technische veiligheidsnormen.

Vragen en suggesties met betrekking tot privacy van gegevens

Vragen en suggesties met betrekking tot privacy van gegevens kunnen worden verzonden naar de Provider per e-mail op: [email protected] U bent ook welkom om ons te schrijven, faxen of telefonisch contact op te nemen met ons.

Kludi GmbH & Co. KG
Am Vogelsang 31-33
58706 Menden
Tel.: 02373 9040
Faks: 02373 904465
E-Mail: [email protected]

Datum: 10/2015

Verkooppunt zoeken

Vind snel en eenvoudig een verkooppunt bij u in de omgeving!