KLUDI

Zrównoważony rozwój

Znajdź

pl

Człowiek, środowisko, gospodarka

Dla nas prowadzenie działalności w sposób zrównoważony oznacza pogodzenie interesów ludzi, środowiska i gospodarki w najlepszy możliwy sposób. Postrzegamy to jako ciągły proces mający na celu działanie w sposób społecznie odpowiedzialny, poprawę naszych wyników w zakresie ochrony środowiska i zrównoważony rozwój firmy.

Zrównoważony rozwój – nasze zasady

Nasza polityka środowiskowa
Cele & działania

Każdego roku na nowo wyznaczamy cele naszych działań w zakresie ochrony środowiska, zasobów i klimatu. Podstawą opracowania strategii i organizacji jest nasz kompleksowy system zarządzania, którego przestrzeganie zapewniają nasi specjaliści ds. środowiska.

Unikać,
zmniejszać, poddawać recyklingowi

Naszym celem jest aby w jak największym stopniu uniknąć zanieczyszczenia środowiska i ograniczyć je do minimum tam, gdzie jest to technicznie nieuniknione. Ponowne wykorzystanie i recykling surowców są tak samo ważne, jak oszczędne wykorzystanie materiałów i energii.

Bezpieczeństwo
ma priorytet

Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników i sąsiadów naszych zakładów produkcyjnych. Dlatego w naszych fabrykach od dawna obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa - zwłaszcza w obszarach wrażliwych ekologicznie, takich jak nasz zakład galwaniczny. Mamy specjalistów wewnętrznych i ekspertów zewnętrznych, którzy regularnie sprawdzają, czy są one przestrzegane.

0% tworzyw sztucznych
BIO-Opakowania

Nasze opakowania kartonowe od dawna są wytwarzane z makulatury z recyklingu. Od 2019 roku opakowania naszych nowych produktów są całkowicie pozbawione plastiku. Zamiast tworzyw sztucznych używamy materiałów pochodzenia biologicznego, które pozyskiwane są z surowców odnawialnych, takich jak skrobia kukurydziana. Duży plus dla środowiska: ten materiał jest w 100% biodegradowalny.

Zapewnienie jakości i ochrona środowiska

Certyfikowane zarządzanie jakością
we wszystkich zakładach produkcyjnych KLUDI

Norma DIN ISO 9001:2015 ma na celu zapewnienie satysfakcji klienta i zgodności produktu. Aby to zagwarantować, konieczny jest zatem potężny system zarządzania jakością. Pozwala nam to elastycznie przygotowywać się do zmian wynikających z wymagań rynku i klientów. Istotny wkład ma również skuteczne zapewnienie jakości.

DIN EN ISO 9001

Rozporządzenie REACH

W rozporządzeniu REACH Unia Europejska reguluje ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. REACH oznacza „rejestrację, ocenę, autoryzację i ograniczenia w zakresie chemikaliów”. Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007 roku.

W zasadzie REACH dotyczy wszystkich substancji chemicznych, tj. nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale także tych występujących w życiu codziennym, np. w środkach czyszczących, farbach/lakierach oraz produktach takich jak odzież, meble i sprzęt elektryczny. Dlatego rozporządzenie ma wpływ na większość przedsiębiorstw w całej UE.

Aby zachować zgodność z rozporządzeniem, firmy muszą identyfikować substancje stosowane w produkcji i zarządzać ryzykiem. Dotyczy to w szczególności wszystkich produktów wytwarzanych lub sprzedawanych w UE. KLUDI musi zapewnić bezpieczne stosowanie substancji oraz informowanie klientów o substancjach SVHC >1%.

Ponieważ KLUDI nie produkuje substancji ani mieszanin chemicznych, a zatem nie importuje ich do UE, REACH dotyczy nas jedynie jako tzw. „dalszy użytkownik”.

W tym celu pozostajemy w bliskim kontakcie z naszymi dostawcami, do których regularnie pytamy i którzy informują nas o substancjach SVHC w ich produkcji.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, zgodnie z listą kandydacką opublikowaną przez ECHA, nie są zawarte w naszych produktach – z następującymi wyjątkami – w koncentratach powyżej 0,1% na substancję i wyrób.

Informacje te znajdziesz również w naszych dowodach dostawy.

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH informujemy, że dostarczane przez nasze przedsiębiorstwo produkty z metali nieżelaznych (takich jak mosiądz) lub ewentualne części naszych produktów wykonane z metali nieżelaznych zawierają substancję z listy kandydackiej REACH w stężeniu większym niż 0,1% wagowych:
Nazwa substancji: ołów
Nr CAS: 7439-92-1
EINECS 231-100-4
Data zamieszczenia: 27.06.2018 r.

 

 

Baza danych SCIP & Numery SCIP

Od stycznia 2021 r. firmy wprowadzające do obrotu w UE wyroby zawierające tzw. SVHC (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy) z listy kandydackiej REACH są zobowiązane do przekazywania informacji o tych wyrobach do elektronicznej bazy danych ECHA (baza SCIP). Dotyczy to w szczególności artykułów produkowanych, dystrybuowanych lub importowanych do UE, które zawierają substancje SVHC o stężeniu masowym powyżej 0,1%.

Baza danych SCIP ma na celu pomóc dysponentom w identyfikacji niebezpiecznych substancji w wyrobach oraz w prawidłowym ich usuwaniu.

W pliku Excel możesz zidentyfikować artykuły Kludi zawierające substancje SVHC i użyć odpowiedniego numeru SCIP.

Zrównoważony rozwój
- recykling opakowań

W zakresie recyklingu opakowań KLUDI współpracuje z certyfikowanym partnerem. Opakowania transportowe i handlowe są zbierane i przetwarzane przez naszego partnera na nowe surowce.

Certyfikat

Zrównoważony rozwój — część naszej obietnicy jakości

Trwałe armatury

Żywotność produktu ma duży wpływ na jego równowagę środowiskową. Dlatego stawiamy na doskonałą jakość w zakresie materiałów, wzornictwa, funkcjonalności i niezawodności naszych armatur, co zapewnia ich długowieczność. W tym celu eksperymentujemy również z nowymi materiałami, takimi jak stop aluminium, który jest niezwykle wytrzymały i w 100% podlega recyklingowi.

MADE IN GERMANY
Zasoby naturalne

Dla nas „Water in Perfection” oznacza również odpowiedzialne postępowanie z cennym zasobem wody. Wykorzystujemy do tego specjalne technologie, oferując np. produkty z perlatorem s-pointer Eco, który zapewnia zmniejszony przepływ do 6 l/min bez utraty komfortu. Dostępne są również armatury elektroniczne, które umożliwiają przepływ wody tylko wtedy, gdy jest ona naprawdę potrzebna.

Oszczędzanie energii

Zrównoważone wykorzystanie wody znajduje odzwierciedlenie nie tylko w rachunku za wodę. Mniejszy przepływ zwykle oznacza również mniejsze zużycie ciepłej wody, a tym samym mniej energii. Na przykład oferowane przez nas termostaty, armatury elektroniczne lub funkcja KLUDI EcoPlus przyczyniają się do większej efektywności energetycznej.

Gdzie kupić

Znajdź punkt sprzedaży