Znajdź

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma
Kludi GmbH & Co. KG
Am Vogelsang 31-33
58706 Menden Deutschland

II. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

Od 25.05.2018 r. mają Państwo możliwość skontaktowania się z Administratorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e‑mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. z dopiskiem "Ochrona danych - osobiście / poufne" oraz w języku niemieckim „Datenschutz – persönlich/vertraulich“.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
• wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
• ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
• badanie satysfakcji klientów i określania jakości obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
• wypełnianie obowiązków nakładanych przez prawo w szczególności w zakresie prawa podatkowego (podstawa art. 6 ust.1 lit. c oraz lit. f RODO);
• realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych tj. prowadzenie marketingu bezpośredniego tj. wysyłanie na podany przez Państwa adres e-mail informacji handlowej lub marketingowej

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.kludi.com/pl

1. Gromadzenie danych za pośrednictwem strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Przy każdym uruchomieniu naszej strony internetowej, nasz system automatycznie zapisuje dane i informacje z systemu operacyjnego komputera wywołującego stronę.

Przy tym gromadzone są następujące dane:
(1) Informacje o typie i wersji użytej przeglądarki internetowej
(2) Wersja systemu operacyjnego użytkownika
(3) Adres IP użytkownika
(4) Data i godzina dostępu
(5) Adres URL strony odsyłającej
(6) Nazwa pobranego przez Użytkownika pliku
(7) Ilość przesłanych danych

Dane są również zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane, o których mowa powyżej nie są zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Podstawą prawną do tymczasowego zapisywania danych i plików dziennika jest art. 6 pkt 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. Aby wyświetlić stronę internetową na komputerze użytkownika, adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji (od otwarcia do zamknięcia strony internetowej).

Przechowywanie w plikach dzienników odbywa się w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności strony internetowej. Dane te służą do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Przechowywane dane w plikach dziennika nie służą do celów marketingowych.

Opisane powyżej cele stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane potrzebne do poprawnego wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika zostaną usunięte po zakończeniu sesji przeglądania strony internetowej, z wyjątkiem danych zapisanych w plikach dziennika.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, dane te są usuwane po upływie okresu nie dłuższego niż siedem dni. Po upływie w/w okresu, adres IP podlega anonimizacji, co uniemożliwia identyfikację komputera użytkownika, a tym samym użytkownika.

Użytkownik nie ma prawa do wniesienia sprzeciwu do gromadzenia danych niezbędnych do prawidłowego działania strony internetowej. Gromadzenie danych w sposób i dla celów wskazanych nie narusza podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zamknąć stronę internetową, a gromadzone dane zostaną usunięte stosownie do postanowień ustępu poprzedzającego.

2. Dane Użytkownika

Podane przez Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane konta), wykorzystywane są w następujących celach: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

3. Dane z newslettera

Na stronie internetowej usługodawcy istnieje możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Jeśli chcą Państwo otrzymywać ten newsletter, potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz informacje (np. adres IP komputera wywołującego oraz datę i czas rejestracji), które pozwolą nam zweryfikować, że jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażacie zgodę na otrzymywanie newslettera. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania żądanych informacji. Dalsze dane nie są gromadzone. W związku z przetwarzaniem danych do wysyłania newslettera, Państwa dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom, o których mowa w IV.1.

W procesie rejestracji w celu przetwarzania danych uzyskiwana jest Państwa zgoda i następuje odwołanie się do niniejszej polityki prywatności. Podstawą prawną do przetwarzania danych po zarejestrowaniu się do newslettera przez użytkownika jest zgoda użytkownika - art. 6 pkt 1 litera a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Stosowanie Double-Opt-In jako systemu logowania, następuje w celu upewnienia się, że wiadomości e-mail są wysyłane za Państwa zgodą. W ramach procedury Double-Opt-In e-mail zawierający link potwierdzający zostanie wysłany na podany przez Państwa adres e-mail. Tylko kliknięcie tego linku potwierdzającego spowoduje aktywację subskrypcji.

Użytkownik może cofnąć w dowolnym czasie swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jak również adresu e-mail, bez ponoszenia kosztów transmisji. W przypadku, gdy Państwo sprzeciwiają się dalszemu przetwarzaniu danych, Administrator niezwłocznie usuwa Państwa dane osobowe.

4. Formularz kontaktowy

Administrator udostępnia na swojej stronie internetowej formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, wówczas dane wprowadzone w formularzu kontaktowym zostaną przesłane do Administratora i zapisane. Te dane osobowe to: imię i nazwisko, płeć, adres pocztowy, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu, faksu, kraj zamieszkania, nazwa firmy. Podanych w formularzu kontaktowym danych osobowych nie ujawnia się osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji żądania wskazanego w treści formularza kontaktowego.

Akceptując niniejszą politykę prywatności wyrażacie Państwo zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 litera a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zgodę na przetwarzanie podawanych przez Państwa danych osobowych na warunkach określonych w niniejszej polityce prywatności. Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do ich przetrzymywania na czas niezbędny do wysłania żądanej przez Państwa informacji lub nawiązania kontaktu.

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podany przez Państwa adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze informacyjnym, reklamowym lub handlowym. Jednocześnie informujemy państwa, że zgodnie z treścią art. 21 ust.2 RODO macie Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą już przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym zostaną usunięte po spełnieniu Państwa prośby.

5. Korzystanie z plików cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które serwer WWW umieszcza na dysku twardym komputera, nie wyrządzają żadnych szkód. Pliki cookies upraszczają nawigację i ułatwiają w ten sposób korzystanie z oferty Administratora.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane "Session-cookies", które są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki ich Państwo nie usuniecie. Wyżej wspomniane pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie na stronie.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe Google do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej.

Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były przechowywane na Państwa komputerze w przyszłości, należy postąpić zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w instrukcji producenta przeglądarki i wybrać odpowiadające Państwu opcje. Należy pamiętać, że usunięcie plików cookies Administratora lub wyłączenie plików cookies w przyszłości może skutkować brakiem dostępu do niektórych obszarów lub funkcji witryny internetowej Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) tj. wyświetlenie na Państwa komputerze strony internetowej w pełnej jej funkcjonalności.

6. Korzystanie z Google Analytics

Strona internetowa Administratora korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zastosowany został tryb operacyjny Universal Analytics. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji między wieloma urządzeniami pseudonimizowanego identyfikatora użytkownika i analizowanie w ten sposób aktywności użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookies, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Na zlecenie Administratora strony, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu. Cele te stanowią uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Strona wykorzystuje kody remarketingowe Google Ads i może wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę w wyszukiwarce (RLSA - Remarketing List for Search Ads) oraz podczas korzystania z wybranych portali będących w sieci reklamowej Google (GDN – Google Display Network). Ponadto gromadzone dane wykorzystywane są w celu określania profilów użytkowników naszej strony w celu wyświetlania im dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych Google. 

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno ofertę internetową, jak i reklamę. Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookies, identyfikatorami użytkownika (np. USER ID) lub identyfikatorami reklam zostaną automatycznie usunięte po 14 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania wygasł, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej; należy jednak pamiętać, że może to spowodować, że nie będą Państwo mogli w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym Państwa adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej wtyczki przeglądarki tools.google.com/dlpage/gaoptout

Opt-Out-Cookies uniemożliwiają zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby zapobiec śledzeniu Universal Analytics na różnych urządzeniach, muszą Państwo przeprowadzić operację Opt-Out na wszystkich używanych systemach.

Administrator korzysta również z Google Analytics do analizy danych z AdWords i pliku cookies DoubleClick w celach czysto statystycznych oraz w celu analizy zachowań użytkowników strony www. Jeśli Państwo sobie tego nie życzą, można to wyłączyć za pomocą Menedżera preferencji reklam adssettings.google.com/authenticated

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, proszę zapoznać się z Polityką prywatności Google support.google.com/analytics/answer/6004245

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) Spółki należące do grupy kapitałowej
2) W uzasadnionych przypadkach podmiotom świadczącym usługi prawne lub podatkowe na rzecz Administratora lub spółek należących do grupy kapitałowej Kludi.
3) Organom Państwowym takim jak organy ścigania i sądy, następuje to wyłącznie po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia sądowego lub urzędowego i / lub zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile jest taki obowiązek.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Polityce Bezpieczeństwa obowiązującej u Administratora w zależności od rodzaju dokumentów, w których są zawarte dane osobowe.

VII. Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych
:
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych:
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Należy wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Państwa zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: [email protected]. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji praw wynikających z rękojmi lub gwarancji - jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową realizacji tych praw.

Kludi GmbH & Co. KG, maj 2018

Cookies
Cookies
Autoryzowany instalator
& Punkt sprzedaży

Znajdź w swojej okolicy autoryzowanego instalatora
lub punkt sprzedaży