G 1 1/4 x 32 mm, standard model

G 1 1/4 x 32 mm, standard model
额外信息
  • Sku: 1025005-00
  • P-trap G 11/4
  • G 1 1/4 x 32 mm, standard model
  • with bent outlet 32 x 200 mm
  • with wall flange (escutcheon)
  • according to DIN EN 274

荣获
产品设计大奖

在过去的几年里,科鲁迪荣获了二十多项国际设计大奖。 我们很荣幸斩获了“最具创新品牌奖”,该奖项是Plus X 大奖中的最重量级奖项,奖励那些富有创造力的公司。

奖项和荣誉

经销商搜索

方便快速的找到附近经销商