shower mixer DN 15

shower mixer DN 15
额外信息
  • Sku: 516100520
  • KLUDI ADLON
  • shower mixer DN 15
  • cross handles
  • wall fastening
  • flow class B
  • ceramic headpart 180°
  • s-connections
  • shower outlet G 1/2

荣获
产品设计大奖

在过去的几年里,科鲁迪荣获了二十多项国际设计大奖。 我们很荣幸斩获了“最具创新品牌奖”,该奖项是Plus X 大奖中的最重量级奖项,奖励那些富有创造力的公司。

奖项和荣誉

经销商搜索

方便快速的找到附近经销商