shower set DN 15

shower set DN 15
额外信息
  • Sku: 2710545
  • KLUDI ADLON
  • shower set DN 15
  • wall fastening
  • consisting of:
  • hand shower KLUDI ADLON
  • cradle wall holder
  • shower hose G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
  • connection angle DN 15

荣获
产品设计大奖

在过去的几年里,科鲁迪荣获了二十多项国际设计大奖。 我们很荣幸斩获了“最具创新品牌奖”,该奖项是Plus X 大奖中的最重量级奖项,奖励那些富有创造力的公司。

奖项和荣誉

经销商搜索

方便快速的找到附近经销商