KLUDI

Udržateľnosť

Vyhľadávanie

sk

Ľudia, životné prostredie, ekonomika

Trvalo udržateľné podnikanie pre nás znamená čo najlepšie zosúladenie záujmov ľudí, životného prostredia a hospodárstva. Vnímame to ako nepretržitý proces s cieľom konať sociálne zodpovedným spôsobom, zlepšovať naše environmentálne vlastnosti a udržateľne rásť.

Udržateľnosť - naše zásady

Naša politika v oblasti životného prostredia
Ciele a aktivity

Ciele našich aktivít v oblasti ochrany životného prostredia, zdrojov a klímy si stanovujeme každý rok nanovo. Strategický a organizačný základ poskytuje náš komplexný systém riadenia, ktorého dodržiavanie zabezpečujú naši pracovníci v oblasti životného prostredia. Súčasťou nášho chápania udržateľnosti je, že všetci v spoločnosti KLUDI pracujú na dosiahnutí týchto cieľov vo všetkých oblastiach.

Vyhnúť sa,
vyredukovať, vyrecyklovať

Zaviazali sme sa k ekologickému princípu troch „V“. Konkrétne to znamená, že sa chceme čo najviac vyhnúť znečisteniu životného prostredia a znížiť ho na minimum tam, kde je to technicky nevyhnutné. Opätovné použitie a recyklácia surovín je rovnako dôležitá, ako je pri výrobe batérií štandardné použitie materiálov a energie šetriacich zdroje.

Bezpečnosť
má prioritu

Svoju zodpovednosť za bezpečnosť našich zamestnancov a susedov v našich výrobných závodoch berieme vážne. Preto v našich továrňach už dlho platia vysoké bezpečnostné štandardy - najmä v oblastiach citlivých na životné prostredie, ako je napríklad náš závod na galvanizáciu. Dodržiavanie predpisov pravidelne kontrolujú interní špecialisti a externí odborníci.

0 % plastu
Obaly na biologickej báze

Naše kartónové škatule sú už dlho vyrobené z recyklovaného zberového papiera. Balenie našich nových výrobkov je od roku 2019 úplne bez plastov. Namiesto plastu sa spoliehame na materiály na biologickej báze, ktoré sa získavajú z obnoviteľných surovín, ako je kukuričný škrob. Veľké plus pre životné prostredie: tento materiál je 100% biologicky odbúrateľný a úplne kompostovateľný. Obaly postupne prevedieme na 0% plast.

Udržateľnosť - súčasť nášho prísľubu kvality

Trvanlivé batérie

Životnosť výrobku má zásadný vplyv na jeho environmentálnu rovnováhu. Spoliehame sa preto na vynikajúcu kvalitu materiálov, dizajnu, funkčnosti a spoľahlivosti našich batérií, pretože zaručuje ich životnosť. Za týmto účelom tiež experimentujeme s novými materiálmi, ako je napríklad hliníková zliatina, ktorá je mimoriadne robustná a 100% recyklovateľná.

MADE IN GERMANY
Šetrite zdroje

„Water in Perfection“ pre nás znamená aj zodpovedné zaobchádzanie so vzácnymi zdrojmi vody. Za týmto účelom poskytujeme špeciálne technológie. Napríklad perlátor Eco s-pointer, ktorý zaisťuje znížený prietok 6 l / min bez straty komfortu. Alebo technológiu snímačov v našich elektronických armatúrach, ktorá prepúšťa vodu iba vtedy, keď je to skutočne potrebné.

Šetriť energiu

Trvalo udržateľné využívanie vody sa neodráža iba vo vyúčtovaní za vodu. Pretože menší prietok zvyčajne znamená aj to, že na jeho ohrev je potrebnej menej horúcej vody, a teda menej energie. Napríklad naše termostaty, naše batérie snímačov alebo funkcia KLUDI EcoPlus prispievajú k vyššej energetickej účinnosti.

Vyhľadať predajcu

Nájdite rýchlo a jednoducho vhodného predajcu vo svojom okolí!