KLUDI

Udržateľnosť

Vyhľadávanie

sk

Ľudia, životné prostredie, ekonomika

Trvalo udržateľné podnikanie pre nás znamená čo najlepšie zosúladenie záujmov ľudí, životného prostredia a hospodárstva. Vnímame to ako nepretržitý proces s cieľom konať sociálne zodpovedným spôsobom, zlepšovať naše environmentálne vlastnosti a udržateľne rásť.

Udržateľnosť - naše zásady

Naša politika v oblasti životného prostredia
Ciele a aktivity

Ciele našich aktivít v oblasti ochrany životného prostredia, zdrojov a klímy si stanovujeme každý rok nanovo. Strategický a organizačný základ poskytuje náš komplexný systém riadenia, ktorého dodržiavanie zabezpečujú naši pracovníci v oblasti životného prostredia. Súčasťou nášho chápania udržateľnosti je, že všetci v spoločnosti KLUDI pracujú na dosiahnutí týchto cieľov vo všetkých oblastiach.

Vyhnúť sa,
vyredukovať, vyrecyklovať

Zaviazali sme sa k ekologickému princípu troch „V“. Konkrétne to znamená, že sa chceme čo najviac vyhnúť znečisteniu životného prostredia a znížiť ho na minimum tam, kde je to technicky nevyhnutné. Opätovné použitie a recyklácia surovín je rovnako dôležitá, ako je pri výrobe batérií štandardné použitie materiálov a energie šetriacich zdroje.

Bezpečnosť
má prioritu

Svoju zodpovednosť za bezpečnosť našich zamestnancov a susedov v našich výrobných závodoch berieme vážne. Preto v našich továrňach už dlho platia vysoké bezpečnostné štandardy - najmä v oblastiach citlivých na životné prostredie, ako je napríklad náš závod na galvanizáciu. Dodržiavanie predpisov pravidelne kontrolujú interní špecialisti a externí odborníci.

0 % plastu
Obaly na biologickej báze

Naše kartónové škatule sú už dlho vyrobené z recyklovaného zberového papiera. Balenie našich nových výrobkov je od roku 2019 úplne bez plastov. Namiesto plastu sa spoliehame na materiály na biologickej báze, ktoré sa získavajú z obnoviteľných surovín, ako je kukuričný škrob. Veľké plus pre životné prostredie: tento materiál je 100% biologicky odbúrateľný a úplne kompostovateľný. Obaly postupne prevedieme na 0% plast.

Zabezpečenie kvality a ochrana životného prostredia

Certifikovaný manažment kvality
vo všetkých výrobných závodoch KLUDI

The DIN ISO 9001:2015 standard aims to ensure customer satisfaction and product conformity. A powerful quality management system is therefore necessary to guarantee this. This enables us to flexibly prepare for changes due to market and customer requirements. Efficient quality assurance also makes a significant contribution.

DIN EN ISO 9001

Nariadenie REACH

In the REACH Regulation, the European Union regulates the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals. REACH stands for "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals". The REACH Regulation entered into force on 1 June 2007.

In principle, REACH applies to all chemical substances, i.e. not only those used in industrial processes, but also those found in everyday life, for example in cleaning agents, paints/lacquers and products such as clothing, furniture and electrical appliances. Therefore, the regulation has an impact on most businesses across the EU.

To comply with the regulation, companies must identify and manage the risks posed by substances used in production. This applies in particular to all products manufactured or sold in the EU. KLUDI must ensure that substances are used safely and that customers are informed about SVHC substances >1%.

As KLUDI does not manufacture chemical substances or mixtures and therefore does not import them into the EU, we are only affected by REACH as a so-called "Downstream User".

For this purpose, we are in close contact with our suppliers, who we regularly enquire and who inform us about SVHC substances in their production.

Substances of very high concern, according to the candidate list published by ECHA, are not contained in our products - with the following exceptions - in concentrates above 0.1 % per substance and article.

You will also find this information on our delivery notes.

"In accordance with the REACH regulation Article 33, we are informing you that the products made of non-ferrous metal (such as brass) or possible components in our non-ferrous metal products that we have delivered to your company contain a substance listed in the REACH candidate list in a concentration above 0.1% weight by weight:

Substance: Lead
CAS No: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Acquisition date: 27 June 2018."

Databáza SCIP a čísla SCIP

Since January 2021, companies placing articles containing so-called SVHC (Substances of Very High Concern) of the REACH Candidate List on the market in the EU are obliged to submit information on these articles to ECHA's electronic database (SCIP database). Specifically, this concerns articles manufactured, distributed or imported into the EU that contain SVHC substances with a concentration above 0.1% by mass.

The SCIP database is intended to help disposers to identify hazardous substances in articles and to dispose of them properly.

In the Excel Liste you can identify Kludi articles containing SVHC substances and use the corresponding SCIP number.

Kvalita a udržateľnosť
- Premena použitých obalov na nové suroviny

In the area of packaging recycling, KLUDI works with a certified partner. Transport packaging and commercial sales packaging are properly collected and turned into new raw materials by our partner.

To certificate

Udržateľnosť - súčasť nášho prísľubu kvality

Trvanlivé batérie

Životnosť výrobku má zásadný vplyv na jeho environmentálnu rovnováhu. Spoliehame sa preto na vynikajúcu kvalitu materiálov, dizajnu, funkčnosti a spoľahlivosti našich batérií, pretože zaručuje ich životnosť. Za týmto účelom tiež experimentujeme s novými materiálmi, ako je napríklad hliníková zliatina, ktorá je mimoriadne robustná a 100% recyklovateľná.

MADE IN GERMANY
Šetrite zdroje

„Water in Perfection“ pre nás znamená aj zodpovedné zaobchádzanie so vzácnymi zdrojmi vody. Za týmto účelom poskytujeme špeciálne technológie. Napríklad perlátor Eco s-pointer, ktorý zaisťuje znížený prietok 6 l / min bez straty komfortu. Alebo technológiu snímačov v našich elektronických armatúrach, ktorá prepúšťa vodu iba vtedy, keď je to skutočne potrebné.

Šetriť energiu

Trvalo udržateľné využívanie vody sa neodráža iba vo vyúčtovaní za vodu. Pretože menší prietok zvyčajne znamená aj to, že na jeho ohrev je potrebnej menej horúcej vody, a teda menej energie. Napríklad naše termostaty, naše batérie snímačov alebo funkcia KLUDI EcoPlus prispievajú k vyššej energetickej účinnosti.

Vyhľadať predajcu

Nájdite rýchlo a jednoducho vhodného predajcu vo svojom okolí!