Posuňte stránku dolu a objavte KLUDI

Water Saving Calculator

Šetrite vodou vdaka najnovšej technike a bez straty komfortu.

① Vyberte umiestnenie výrobku

② Vyberte výrobok

③ Definujte nastavenia

Možno úspora {{result.water.savings.costs| euNumber:2}} € rocne

Hier sehen Sie auf einen Blick, wie viel Wasserkosten Sie jährlich einsparen können.

Náklady na obstaranie amortizované
za {{result.amorisation}} mesiacov
Emisie CO2
Rocná úspora CO2 je {{result.co2Output.savings[settings.user.co2OutputType]}} kg
Úspora vody
{{result.water.savings.consumption| euNumber:3}} m3 rocne
 
Náklady na vodné
 
Úspory za rok

Podrobnosti týkajúce sa výpoctu

Produkt Spotreba vody Náklady na vodné Emisie CO2
{{settings.user.timeUse}} minúty na osobu Domácnost {{settings.user.amount.persons}} osôb za rok Domácnost {{settings.user.amount.persons}} osôb za rok Za rok
{{selectedItem.name}} {{result.water.consumption.new / settings.user.amount.persons| euNumber:3}} m3 {{result.water.consumption.new| euNumber:3}} m3 {{result.water.costs.new| euNumber:2}} € {{result.co2Output.new[settings.user.co2OutputType]}} kg/kWh
Komercné produkt {{result.water.consumption.current / settings.user.amount.persons| euNumber:3}} m3 {{result.water.consumption.current| euNumber:3}} m3 {{result.water.costs.current| euNumber:2}} € {{result.co2Output.current[settings.user.co2OutputType]}} kg/kWh
Úspory za rok {{result.water.savings.consumption / settings.user.amount.persons| euNumber:3}} m3 {{result.water.savings.consumption| euNumber:3}} m3 {{result.water.savings.costs| euNumber:2}} € {{result.co2Output.savings[settings.user.co2OutputType]}} kg/kWh
Amortizácia {{result.amorisation}} mesiacov

Current exchange rate: 1.00 GBP = 1.29472 EUR