Často
kladené
otázky

Posuňte stránku dolu a objavte KLUDI
 • Príslušenstvo

 • Dávkovač mydla nefunguje. Čo mám robiť?

  Ak dávkovač mydla dlhšie nepoužívate, mydlo v dávkovači môže vyschnúť. Vyčistite dávkovaciu pumpu v teplej vode a opláchnite ju prúdom vody.

 • Batérie

 • Umývadloveé a drezové batérie: z batérie vyteká slabý prúd vody.

  Príčinou môže byť znečistený perlátor. Perlátor je potrebné vyčistiť alebo vymeniť. Pri nízkotlakových batériách môže byť príčinou aj znečistený prívod vody nízkotlakového ohrievača. Je potrebné vyčistiť prívod vody.

 • Nástenné ba térie: čo je príčinou zatekania na pripojení batérie k rozvodu vodovodného potrubia?

  Pred montážou batérie sa uistite, či boli S-prípojky namontované správne a nevzniká na montážnom spoji nežiaduce napätie a či boli dodržané predpísané rozmery na inštaláciu výrobku. Je povinné používať originálne tesnenia. Ak je tesnenie poškodené, je potrebné ho vymeniť.

 • Elektronické batérie: ako môžem aktivovať režim čistenia batérie aby sa snámač neaktivoval napríklad pri čistení umývadla?

  Aktivácia režimu čistenia je popísaná v návode na použitie vodovodnej batérie, ktorý je priložený ku každému výrobku.

 • Páková batéria: Vyteká voda spod páky. Čo môže byť príčinou?

  Kartuša batérie netesní: Je potrebná výmena kartuše. Jednotlivé tesnenia kartuše sa vymeniť nedajú, je potrebné vymeniť celú kartušu. Číslo náhradného dielu nájdete v sekcii Náhradné diely armatúr.

 • Umývadlové batérie: Ako môžem zmeniť uhol prúdenia vody z výtoku batérie?

  Niektoré série umývadlových batérií sú vybavené perlátorom s funkciou s-pointer s možnosťou nastavenia prúdu vody pod uhlom 8°. Takýto perlátor je možné namontovať aj na iné batérie s vnútorným závitom M24x1. s-pointer je k dispozícii aj v prevedení na úsporu vody s prietokom 8l/min.

 • Kuchynské batérie: Na otočnom výtoku vyteká voda. Čo môže byť príčinou?

  Tesnenia na výtoku batérie sú znečistené alebo poškodené. Pre pákové batérie sú k dispozícii nové sady tesnení. Nové tesnenie je potrebné primerane namazať maziom na to určeným.

 • Kuchynské batérie: Vyťahovacie sprška spávne nezapadá do tela batérie. Ako to môžem opraviť ?

  Je potrebné vymeniť vyťahovaciu spršku. Túto opravu musí vyonať servisný technik. Číslo náhradného dielu nájdete v sekcii Náhradné diely armatúr.

 • Nízkotlakové ohrievače vody: Počas ohrievania vody kvapká voda z batérie. Čo mám robiť?

  Pri ohreve vody v nízkotlaových ohrievačoch môže odkvapkávať voda z výtoku batérie. Nie je to chyba výrobku ani dôvod na výmenu a reklamáciu batérie.

 • Kvapkanie: Zo sprchy po jej použií ešte krátko kvapá voda. Čo mám robiť?

  Krátke kvapkanie vody z hlavice sprchy po jej použití je úplne správne a nepredstavuje chybu výrobku. Nie je to chyba výrobku ani dôvod na výmenu a reklamáciu sprchy či batérie.

 • Prepínač na vaňovaj batérii sa automaticky nevráti do pôvodnej polohy. Čo robiť?

  Tesnenia alebo prepínač sú znečistené a treba ich vyčistiť a ošetriť silikónovým mazivom. Ak je to nutné, musí byť vymenený celý prepínač.

 • Informácie o výrobkoch KLUDI

 • Kde si môžem pozrieť výrobok KLUDI?

  Pre zistenie možnosti prezrieť si výrobok vo Vašom regióne, kliknite prosím tu.

 • Kde si môžem zakúpiť výrobok KLUDI?

  Výrobky si môžete zakúpiť prostredníctvom špecializovaných predajcov. Podniková predajňa nie je k dipozícii. Nájdite predajcu vo Vašom regióne vo Vyhľadávači predajcov.

 • Kde môžem získať aktuálne brožúry?

  Brožúry  KLUDI si môžete stiahnuť priamo z našich webových stránok alebo požiadajte o ich zaslanie prostredníctvom objednávkového formulára.

 • Aká je cena výrobov KLUDI?

  Naše výrobky si môžete zakúpiť prostredníctvom šprcializovaných predajcov, kde Vám budú poskytnuté aj informácie o cenách výrobkov. Nájdite predajcu vo Vašom regióne vo Vyhľadávači predajcov.

 • Dokedy je možné kúpiť náhradné diely po ukončení výroby výrobku?

  Náhradné diely je možné zakúpiť desať rokov po ukončení výroby výrobku.

 • Sprcha, držiak sprchy, sprchové sety

 • Vyrovnávacia podložka: Je možné nastaviť sprchový set do roviny v prípade nerovností steny?

  Nie všetky kúpeľne majú obklad od podlahy po strop. Preto je v niektorých prípadoch potrebné použiť vyrovnávaciu podložku zodpovedajúcu hrúbke obkladu. Podložky sú stohovateľné.

 • Ručná sprcha: Z ručnej sprchy tečie menej vody ako obvykle. Čo mám robiť?

  Dôvodom môžu byť znečistené malé trisy na ručnej sprche. Trysky jednoducho vyčistíte tak, že po nich prejdete prstom, čím sa uvolní a odstráni vodný kameň. Ak je znečistenie väčšie, je potrebné ručnú sprchu vyčistiť vhodným čistiacim prostriedkom, a výrobok po čistení dobre opláchnuť. Vyrobky musia byť  čistené v súlade s pokynmi pre starostlivosť o výrobky, ktoré su priložené pri každom výrobku.

 • Ručná sprcha: Kde by mal byť pri vani namontovaný držiak ručnej sprchy?

  Ručná sprcha by mala byť ľahko dosiahnuteľná a umiestnená tak, aby si mohol bežný užívateľ umyť vlasy v sede.

 • Prívalové sprchy: Prúd prívalovej sprchy nie je rovnomerný. Čo robiť?

  Je potrebné vyčistenie výtoku prívalovej sprchy.

 • Kvapkanie: Zo sprchy po jej použií ešte krátko kvapá voda. Čo mám robiť?

  Krátke kvapkanie vody z hlavice sprchy po jej použití je úplne správne a nepredstavuje chybu výrobku. Nie je to chyba výrobku ani dôvod na výmenu a reklamáciu sprchy či batérie.

 • Filter: Aká je jeho funkcia medzi hadicou a ručnou sprchou?

  Filter na zachytávanie nečistôt je priložený ku každej ručnej sprche a nesmie byť nahradený obyčajným tesnením. V opačnom prípade môže dôjsť k upchatiu trysiek a poškodeniu mechanizmu ručnej sprchy.

 • Sprchové systémy

 • Sú Dual - Shower systémy nastaviteľné?

  Horné rameno, ktoré vedie do sprchovej hlavice je horizontálne a vertiálne nastaviteľné.

 • Záruka a záručné podmienky

 • Strácam záruku na výrobok pri výmene náhradných dielov?

  Podmienkou záruky je okrem iného profesionálna montáž výrobku. Výmena náhradných dielov je popísaná v návode na servis výrobku. Viac informácií nájdete v našich záručných podmienkach.

 • Aká je dĺžka záruky na výrobky KLUDI?

  Záručná doba je stanovená zo zákona. Vzhľadom na to, že KLUDI distribuuje svoje výrobky prostredníctvom veľkoobchodu a maloobchodných špecializovaných predajcov, zákazník si neuplatňuje záruku u výrobcu, ale u predajcu, kde výrobok KLUDI zaúkpil. V prípade reklamácie kontaktujte prosím Vášho predajcu, u ktorého ste výrobok KLUDI zakúpili. Tu nájdete podrobnejšie informácie o záruke na výrobky KLUDI.

 • Na koho sa mám obrátiť v prípade reklamácie?

  Vzhľadom na to, že KLUDI distribuuje svoje výrobky prostredníctvom veľkoobchodu a maloobchodných špecializovaných predajcov, zákazník si neuplatňuje záruku u výrobcu, ale u predajcu, kde výrobok KLUDI zaúkpil. V prípade reklamácie kontaktujte prosím Vášho predajcu, u ktorého ste výrobok KLUDI zakúpili.

 • Poskytuje KLUDI dobrovoľnú predĺženú záruku na výrobky oproti záručnej dobe stanovenej zo zákona?

  Najvyššia kvalita je neoddeliteľnou súčasťou firemnej filozofie KLUDI. Preto ponúkame spotrebiteľom na naše výrobky dobrovoľnú predĺženú záruku výrobcu a to na päť rokov. Podmienky obsiahnuté v tejto záruke možno nájsť v záručných podmienkach.

 • KLUDI FLEXX.BOXX

 • Kde sa má zapojiť napúšťanie vane?

  Prívod teplej vody vľavo, prívod studenej vody vpravo, napúšťanie vane dolu (KLUDI ROTEXA MULTI - napúšťanie cez prepad, alebo vaňový výtok) a ručná sprcha hore.

 • Ako kde má byť napojená hlavová a kde ručná sprcha?

  Prívod teplej vody vľavo, prívod studenej vody vpravo, hlavová sprcha dolu a ručná sprcha hore.

 • Pripojenie je ¾ ", je potrebná redukcia na ½ "?

  Nie.

 • Bude nainštalované len jedno zariadenie – sprchová tyč s ručnou sprchou. Na ktorý výstup na KLUDI FLEXX.BOXX mám použiť?

  Môže byť použitý ta horný ako aj spodný výstup. Nepoužívaný výstup sa utesní pomocou priloženej záslepky.

 • Ako mám zapojiť podomietkové teleso pri použití termostatickej podomietkovej batérie s hlavovou a ručnou sprchou?

  Hlavová a ručná sprcha by mala byť pripojená podľa pokynov na inštaláciu. Hlavová sprcha dolu a ručná sprcha hore. Termostatická batérie je odlišná od pákovej batérie, preto je v tomto prípade možné aj zapojenie hlavovej sprchy hore a ručnej sprchy dolu. Tu však môže nastať problém, ak sa časom rozhodnete pre výmenu termostatickej batérie za pákovu. 

 • Do vane mám navrhnutú vaňovo-sprchovú podomietkovú batériu s poistkou proti spätnému nasatiu (s prepínačom hore). Môžem takúto batériu použiť aj do sprchy, kde bude nainštalovaná hlavová aj ručná sprcha, aby som mal rovnaký dizajn (s prepínačom hore) ako vo vani?

  Nie, armatúra nie je vhodná na nento typ inštalácie. V krátkej dobe by došlo k poruche.

 • Chcem nainštalovať vaňovo sprchovú podomietkovú batériu s poistkou proti spätnému nasatiu. V návode je uvedené, že podomietkové teleso KLUDI FLEXX.BOXX musí byť osadené vo výške min. 250 mm nad okrajom vane. Prečo?

  Vodovodná batéria je vybavená poistkou proti spätnému nasatiu vody v súlade s normou DIN EN 1717. Tento typ inštalácie vyžaduje minimálnu výšku 250 mm a musí to byť prísne dodržané.

 • Aká je minimálna hĺbka osadenia podomietkového telesa KLUDI FLEXX.BOXX?

  Minimálna inštalačná hĺbka je 80 mm od zadnej steny telesa po prednú hranu obkladačky.

 • Čo ak nebola dodržaná minimálna hĺbka osadenia podomietkového telesa KLUDI FLEXX.BOXX?

  Rozeta vyrovná rozdiel do 20mm.

 • Aká je maximálna hĺbka osadenia podomietového telesa KLUDI FLEXX.BOXX?

  Maximálna hĺbka zabudovania je 110mm.  Ak je podomietkové teleso osadené hlbšie, maximálne však do 140mm, je možné použiť predĺženie.

 • KLUDI FLEXX.BOXX je osadený hlbšie ako 140mm. Môžem použiť viac predĺžení zostavených za sebou?

  Môžete nainštalovať ďalšie predĺženie, ale takúto inštaláciu neodporúčame a preto zamietame všetky prípadné nároky na náhradu škody, ktoré vzniknú v dôsledku takejto inštalácie. Dlhé skrutky pre takúto inštaláciu nedodávame. Nie je zaručené ani bezpečné tesnenie takejto inštalácie.

 • K dispozícii je starší a novší KLUDI FLEXX.BOXX. Ako zistím, ktorá verzia je nainštalovaná?

  V prípade, že batéria nie je ešte v prevádzke, rozdiel je ľahko rozpoznať. Staršia verzia už obsahuje riadiacu jednotku (jednopákovú alebo termostatickú), na ktorú sa montuje vrchný diel. Aktuálna novšia verzia neobsahuje žiadnu riadiacu jednotku, KLUDI FLEXX.BOXX je prázdny, obsahuje štyri čierne rúrky, ktoré prechádzajú cez ochranný kryt a sú uzavreté maticami.

  V prípade, že je batéria v prevádzke, je rozdiel viditeľný len pri demontáži vrchného dielu.

  Na rozdiel od staršej verzie je platforma aktuálneho podomietkového telesa KLUDI FLEXX.BOXX navrhnutá ako vodotesný elastomerový plášť, v ktorého dolnej časti sa nachádzajú štyri O – krúžky na utesnenie riadiacej jednotky.

 • Je staršia a aktuálna verzia KLUDI FLEXX.BOXX medzi sebou kompatibilná?

  Nie.

 • V mojom sprchovacom kúte je nainštalovaná staršia verzia KLUDI FLEXX.BOXX vybavená jednopákovou batériou. Chcem pre viac komfortu namontovať termostatickú batériu. Je to možné?

  Áno. Obráťte sa prosím na Vášho inštalatéra. Ten po obhliadke Vašej batérie zistí, ktoré komponenty sú potrebné pre zámenu batérie.

 • Čistenie a údržba

 • Ako správne čistiť KLUDI produkty, alebo zbaviť sa vápenatých usadenín?

  Ako udržať lesk a funkčnosť výrobkov KLUDI čo najdlhšie nájdete v návode o starostlivosť o výrobok, ktorý je priložený pri každom výrobku. Vo všeobecnosti:

  Čističe obsahujúce kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu mravčiu, chlórové bielidlo alebo kyselinu octovú nesmú byť použité.  Značné škody môžu spôsobiť abrazívne čistiace prostriedky, ako sú napríklad nevhodné čistiace prášky, drsné čistiace textílie a špongie. 

  Výrobky nesmú byť dlhodobo vystavené pôsobeniu čistiacich prostriedkov. Expozičný čas čistiacich prostriedkov musí byť max. 10 minút. Nikdy nenanášajte a nestriekajte čistiace prostriedky priamo na produkty KLUDI, ale na čistiacu handričku. 

  Čistiaci roztok po vyčistení dostatočne opláchnite čistou vodou. 

 • Môžem hlavovú sprchu umývať v umývačke riadu?

  Plastové diely sprchy nie sú určené pre vysoké teploty v cykle sušenia v umývačke.

 • Iné

 • Termostaty a ventily

 • Ovládacie rukoväte: Rukoväť termostatu je pomalá, Čo mám robiť?

  Príčin môže byť niekoľko. Napríklad znečistenie tesniacej plochy. Je potrebná výmena nefunkčných častí.

 • Tlačidlo sa zablokuje: Bezpečnostné tlačidlo termostatu rukoväte nemožno stlačiť. Čo mám robiť?

  Pravdepodobne je tlačidlo znečistené vodným kameňom alebo je chybné. Vyčistite tlačidlo a zľahka ho namažte. Ak je to nutné, je potrebné vymeniť celý diel.

 • Termostat nepracuje správne. Čo mám robiť?

  Pravidelný pohyb rukoväte termostatu v celom rozsahu teplôt zabraňuje poruche ovládacej jednotky a usadzovaniu vodného kameňa. Počas tohto postupu musí byť tiecť voda.

Vyhľadať predajcu

Nájdite rýchlo a jednoducho vhodného predajcu vo svojom okolí!