Vyhľadávanie

FAQ
Často kladené otázky

Máte nejaké otázky? Tu nájdete odpovede, ktoré potrebujete. Ak nie, náš servis Vám rád pomôže!

Príslušenstvo

Kvôli dlhodobému nepoužívaniu sa mydlo v pumpe vysušilo a stvrdlo. Vyčistite pumpu ponorením dávkovača mydla do teplej vody a následným opláchnutím.

Batérie

V prípade tlakových batérií môže byť príčinou zanesený perlátor. V tomto prípade by ste ho mali vyčistiť alebo vymeniť. To isté platí i u umývadlových a nízkotlakových batérií, kde  môže byť tiež príčinou znečistený obmedzovač prietoku. 

Pred inštaláciou batérie sa uistite, či sú S-prípojky namontované tak, že sa dodržali stanovené inštalačné rozmery. Je bezpodmienečne nutné použiť originálne tesnenie, poškodené tesnenie je potrebné v prípade potreby vymeniť.

Aktivácia režimu čistenia je popísaná v montážnom návode priloženom k výrobku.

Kartuša netesní. To je možné napraviť výmenou tohto náhradného dielu. Upozorňujeme, že jednotlivé tesnenia na kartuši nie je možné vymeniť. Správne číslo artikla náhradného dielu nájdete na stránke náhradných dielov príslušenstva.

Umývadlové batérie u niektorých sérií majú štandardne s-poiniter- prevzdušňovač, ktorý je možné zo všetkých strán nastaviť o 8 °. Je možné ho následne použiť aj pre ďalšie batérie s vnútorným závitom M24x1. S-pointer je k dispozícii aj vo verzii šetriacej vodu s prietokom približne 8 l / min.

Tesnenia na výstupe batérie sú znečistené alebo poškodené. Pre pákové batérie sú k dispozícii sady tesnení s príslušnými novými tesneniami a montážnym mazivom. Uistite sa, že tesnenia nie sú príliš namazané.

Treba vymeniť vysúvaciu spršku. Oprava zákazníkom nie je možná. Správne číslo náhradného dielu pre výsuvnú sprchu nájdete na stránke náhradných dielov.

Aby počas procesu ohrevu nebol v otvorenom ohrievači vody pretlak, vyteká z výtoku kvapkajúca voda. Je to z fyzikálnych dôvodov a nepredstavuje to chybu produktu, ktorá by odôvodňovala výmenu výrobku alebo reklamáciu.

V prípade batérií a spŕch je krátke kvapkanie z fyzikálnych dôvodov a nepredstavuje chybu produktu, ktorá by odôvodňovala výmenu batérie alebo nárok na záruku.

Tesnenie alebo piest prepínača sú znečistené alebo odmastené. Ak je to potrebné -  oba sa vyčistia a opatria silikónovým mazivom. V prípade potreby musí byť prepínač úplne vymenený.

Informácie o výrobkoch KLUDI

Kde si môžete vyskúšať výrobky KLUDI zistíte tu.

Naše výrobky môžete kúpiť v našich špecializovaných veľkoobchodoch a maloobchodoch. Vo vyhľadávaní predajcov nájdete špecializovaných predajcov vo Vašej oblasti.

Brožúry o výrobkoch KLUDI si môžete stiahnuť priamo z našej domovskej stránky alebo o ne požiadať prostredníctvom objednávkového formulára.

Naše výrobky môžete získať v špecializovaných veľkoobchodoch a maloobchodoch. Môžete tam tiež získať informácie o cenách. V našom vyhľadávaní predajcov nájdete špecializovaných predajcov vo Vašej oblasti.

Garantujeme, že náhradné diely je možné zakúpiť desať rokov po ukončení výroby príslušného produktu.

Sprcha, držiak sprchy, sprchové sety

Nie všetky kúpeľne sú vykachličkované až po strop. Z tohto dôvodu je v niektorých prípadoch potrebné vyrovnať hrúbku dlaždice. V kúpeľniach, ktoré nie sú obkladané po strop, je možné hrúbku dlaždice vyrovnať pomocou vyrovnávacieho kotúča na dlaždice. Kotúč je možné v prípade potreby tiež stohovať.

Hlavové a ručné sprchy KLUDI musia byť pravidelne kontrolované na prítomnosť vodného kameňa. Tieto zvyšky sa tvoria hlavne na a v elastomérových dýzových výstupkoch. Vďaka použitým materiálom brániacim usádzaniu vodného kameňa je možné zvyšky vodného kameňa odstrániť jednoduchým zotretím špongiou, handrou alebo handričkou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nedodržanie predpisov a súvisiace poškodenie našich hlavových a ručných spŕch.

Príčinou malého prietoku môže byť znečistené sitové tesnenie. Je možné, že samotná sprcha je zvápenatená. Malé trysky sa dajú ľahko vyčistiť pri sprchovaní trením o ne dlaňou. Ak je ručná sprcha silne zvápenatená, môžete ju vybrať a umiestniť do umývadla naplneného čistiacim prostriedkom s kyselinou citrónovou a nechať čistič chvíľu pôsobiť. Potom dobre opláchnite pod tečúcou vodou. Povrchy by sa mali čistiť podľa pokynov na starostlivosť priložených k výrobkom.

Ručná sprcha by mala byť ľahko prístupná. Mali by ste byť schopní umyť si vlasy pri sedení tak, aby ste nemuseli brať ručnú sprchu do ruky.

Vyčistite výstupný otvor pre prívalový prúd. Najlepšie je na to použiť plastovú stierku. Keď tečie voda, stierku úplne vytiahnite cez otvor pre prívalový prúd. Uvoľnené častice je možné ihneď vypláchnuť.

V prípade batérií a spŕch je krátke kvapkanie spôsobené fyzikálnymi faktormi a nepredstavuje chybu výrobku, ktorá odôvodňuje výmenu batérie alebo záruku.

Tesnenia sita, ktoré sú súčasťou každej ručnej sprchy, sa nesmú nahrádzať normálnymi tesneniami. V opačnom prípade sa nečistoty, ktoré sa odfiltrujú v site, vypláchnu do sprchovacieho mechanizmu. Môže to poškodiť mechaniku a viesť k upchatiu trysiek.

Sprchové systémy

Vrchná tyč k hlavovej sprche je horizontálne a vertikálne nastaviteľná.

Záruka a záručné podmienky

Predpokladom zachovania našich záručných podmienok je okrem iného odborná inštalácia výrobku. Pri výmene náhradných dielov je toto profesionálne zaobchádzanie popísané v servisných pokynoch. Ďalšie informácie sme zhromaždili v našich záručných podmienkach.

Kupujúci výrobku majú v zásade voči predajcovi nárok na záruku na určité časové obdobie. Pretože KLUDI predáva svoje výrobky svojim zákazníkom prostredníctvom veľkoobchodov, špecializovaných obchodníkov a maloobchodníkov, má zákazník nárok na záruku predovšetkým voči priamemu predajcovi, t. J. proti špecializovanému alebo maloobchodu, nie však voči výrobcovi. V prípade uplatnenia záruky kontaktujte predajné miesto kde ste si výrobok kúpili. Tu nájdete podrobnejšie informácie o záruke na výrobky KLUDI.

KLUDI predáva svoje výrobky svojim zákazníkom prostredníctvom veľkoobchodov, špecializovaných technikov a maloobchodníkov. Zákazník si má preto uplatniť záručnú reklamáciu predovšetkým voči priamemu predajcovi, teda voči špecializovanému alebo maloobchodu, nie však voči výrobcovi. V prípade akýchkoľvek sťažností kontaktujte predajné miesto pre kde ste si zakúpili výrobok.

Najvyššia kvalita je základnou súčasťou firemnej filozofie KLUDI. Zákazníkom preto ponúkame dobrovoľnú päťročnú záruku výrobcu na naše výrobky. Požiadavky a podrobnosti o tejto záruke nájdete v záručných podmienkach.

KLUDI FLEXX.BOXX

Vľavo teplá, vpravo studená, dole pripojenie na vaňu (KLUDI ROTEXA MULTI alebo vaňový výtok),  hore sprcha.

Vľavo teplá,vpravo studená, hore ručná sprcha, dole hlavová sprcha.

Nie.

Môže sa použiť horný aj dolný vývod. Nepoužitý výstup sa uzavrie priloženou zástrčkou.

Pripojiť by sa mala podľa montážneho návodu. Hlavová sprcha dole - ručná sprcha hore. Môže byť pripojený zhora k hornej sprche a dole k ručnej sprche, pretože technológia prepínania termostatickej batérie je iná ako u pákovej. Ak však chcete pákovú batériu použiť znova, môžu sa vyskytnúť sťažnosti.

Nie. Batéria nie je navrhnutá pre túto montážnu situáciu; poruchy sa vyskytnú po veľmi krátkom čase.

Pri použití bezpečnostnej kombinácie HD podľa DIN EN 1717 je batéria vnútorne bezpečná proti spätnému nasatiu vody. Táto norma vyžaduje minimálnu výšku 250 mm, je potrebné ju dodržiavať.

Minimálna inštalačná hĺbka 80 mm od zadnej časti batérie po prednú hranu dlaždice.

Nato existuje rozeta pre plochú inštaláciu, ktorá vyrovnáva až do 20 mm.

Minimálne 110 mm, maximálne do 140 mm. Ak sa nachádzate v rozmedzí od 110 do 140 mm, musí byť nainštalované predĺženie.

Môžu sa namontovať viaceré predĺžena. Ale: zodpovedajúce šróby k tomu nedodávame. Tesniace puzdro nepresahuje po prednú hranu, bezpečné utesnenie nie je zaručené. Neodporúčame túto inštaláciu, a preto odmietame možné nároky na náhradu škody v dôsledku netesnosti.

Ak batérie ešte nebola uvedená do prevádzky, rozdiel je ľahko viditeľný. Staršia verzia už obsahuje funkčnú jednotku (EHM alebo termostat) a ako ochranný kryt sa používa označený kryt. Aktuálna verzia nemá funkčnú jednotku, KLUDI FLEXX.BOXX je prázdny. Inštalované sú štyri čierne rúrky, ktoré vychádzajú z ochranného krytu a sú utesnené ½ uzávermi. Ak je batéria už v prevádzke, rozdiel je viditeľný až po demontáži viditeľných častí a odstránení funkčnej jednotky. Stará verzia KLUDI FLEXX.BOXX má krátke spojovacie diely s tesnením ako spojenie medzi funkčnou jednotkou a plošinou. Tieto rúrkové profily sú vtlačené do funkčnej jednotky. Na rozdiel od starej verzie je platforma súčasného KLUDI FLEXX.BOXX navrhnutá ako tesniaca plocha a zabrúsená do roviny. Na spodnej strane funkčnej jednotky sú na utesnenie štyri O-krúžky.

Nie. Môže byť nainštalovaná iba funkčná jednotka určená pre zabudovaný KLUDI FLEXX.BOXX.

Áno. Obráťte sa prosím ohľadne tohto na svojho inštalatéra. Môže s Vami priamo objasniť, ktoré výrobky sú potrebné na rekonštrukciu.

 

 

Čistenie a údržba

Prečítajte si pokyny na starostlivosť priložené k výrobkom, aby ste zistili, ako je možné dlhodobo udržiavať lesk a funkciu výrobkov KLUDI. Všeobecne sa nesmú používať čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu mravčiu, chlórnan sodný alebo kyselinu octovú, pretože by to mohlo spôsobiť značné poškodenie. Účinok nechajte pôsobiť maximálne 10 minút. Pri čistení rozprašovaním nestriekajte čistiaci roztok. na výrobky KLUDI, ale na čistiacu handričku Po vyčistení je potrebné vykonať dostatočné opláchnutie čistou vodou (pokyny pre starostlivosť).

Plastové časti sprchy nie sú určené pre vysoké teploty v programe sušenia v umývačke riadu.

Iné

Rozmerové výkresy a výkresy náhradných dielov nájdete priamo v oblasti produktu.

Termostaty a ventily

Existuje niekoľko možných príčin tuhosti. Napríklad usadeniny na tesniacich plochách môžu sťažovať pohyb. Vymeňte komponent.

Pravdepodobne je kalcifikované iba tlačidlo alebo je poškodená pružina. Vyčistite pružinu a tlačidlo a mierne ich namažte tukom. Možno bude potrebné vymeniť komponenty.

Pravidelné posúvanie páky voľby teploty v celom teplotnom rozmedzí zabráni zlyhaniu riadiacej jednotky v dôsledku vápenatenia. Počas tohto procesu musí tiecť voda.

Funkčnosť termostatickej batérie je možné predĺžiť pravidelným posúvaním jednotky regulácie teploty alebo páčky pre výber teploty zo zarážky studenej vody do zarážky horúcej vody. To by sa malo robiť s tečúcou vodou alebo v „suchom stave“.

Vyhľadať predajcu

Nájdite rýchlo a jednoducho vhodného predajcu vo svojom okolí!